Begrænset adgang til test for sundhedspersoner

Danske Regioner melder om manglende forsyninger til at foretage tests på alle, som har behov for det. Derfor kan myndighederne i øjeblikket ikke efterleve de nye retningslinjer for test af sundhedsmedarbejdere, som Sundhedsstyrelsen udstedte onsdag.

Oprettet: 21.03.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

I en pressemeddelelse lørdag meddelte Danske Regioner, at der er midlertidige forsyningsproblemer. Samtidig er der et stort pres på kapaciteten til at udføre tests, og derfor har regionerne bebudet, at det betyder, ”at det kan være nødvendigt for en region at prioritere at teste de danskere, som er mest alvorligt syge, og ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der har let til moderate symptomer.”

Dansk Sygeplejeråd: Vi risikerer øget pres

”Det kan skabe usikkerhed hos sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Og det risikerer at få som konsekvens, at der kommer øget pres på personaleressourcerne, fordi der ikke hurtigt kan ske en afklaring for den enkelte, som så risikerer at skulle være sygemeldt”, siger formand for DSR, Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd roser regionerne for at melde så klart ud om situationen, men Grete Christensen pointerer samtidig, at det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne sætter alle kræfter ind på at få løst forsyningsmanglen.

DSR opfordrer alle medlemmer til, hvis man som sygeplejerske bliver usikker at tale med egen læge straks. For det er afgørende, at sundhedsvæsenet passer på sygeplejerskerne og andre sundhedsprofessionelle, som passer på patienterne.

Sundhedsstyrelsen opdaterede onsdag eftermiddag retningslinjerne for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet. I retningslinjerne står, at medarbejdere i sundhedsvæsenet, der varetager kritiske funktioner og udviser let til moderate symptomer på covid-19, kan blive udredt og eventuelt testet for Corona virus, hvis deres arbejdsgiver og egen læge vurderer, at der er brug for en hurtig raskmelding.

Det er de regionale vurderingsenheder på hospitalerne, der tager stilling til, om der på baggrund af henvisning fra egen læge skal foretages en test efter en klinisk vurdering.

Foreløbig har Region Syd og Midtjylland besluttet at stoppe for test af sundhedspersonale.

Status i de andre regioner

Region Nordjylland oplyser i en pressemeddelelse, at man er presset på antallet af testkits, men her tester man stadig medarbejdere i kritiske funktioner efter aftale med deres ledere.

I Region Sjælland tester man stadig sundhedspersonale under forudsætning af, at en afdelingsleder eller områdeleder har udpeget medarbejderen som en medarbejder i en kritisk funktion, og at medarbejderen har så lette symptomer, at personen kan gå på arbejde igen, hvis testen er negativ, oplyser regionens kommunikantionsafdeling

Region Hovedstadens presseafdeling oplyser, at de stadig tester personale i kritiske funktioner så vidt muligt i forhold til mængden af testudstyr. Midlertidige forsyningsproblemer betyder dog, at det kan være nødvendigt at teste dem som er mest syge, og ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet, lyder det fra regionen.