Behov for APN-sygeplejersker

Flere kroniske patienter og hurtigere udskrivninger fra sygehusene stiller nye krav til de kommunale sygeplejerskers kompetencer. APN-sygeplejersker (Advanced Practice Nursing) er vejen frem.

Oprettet: 12.04.2016
Claus Christoffersen, cch@dsr.dk

Sygeplejerskerne står i hverdagen i kommunerne over for at skulle pleje og behandle stadigt mere syge patienter. Ud over et bredt kompetenceløft til alle kommunalt ansatte sygeplejersker er der også behov for, at en mindre gruppe får en klinisk videreuddannelse inden for avanceret klinisk sygepleje, så de bliver APN-sygeplejersker (Advanced Practice Nursing).

”Det er tanken, at den avancerede kliniske sygeplejerske skal kunne diagnosticere, ordinere undersøgelser og behandling, samt sætte sygepleje og behandling i gang. På den måde kan APN-sygeplejersken bruges til at hjælpe de kroniske patienter med avanceret pleje og lære dem selv at tage hånd om deres sygdom, så unødige indlæggelser kan undgås,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hun peger på, at APN-sygeplejerskerne ligesom i udlandet kan være med til at få det samlede regnskab på sundhedsområdet til at gå op i en tid, hvor der er flere komplekse opgaver og færre økonomiske ressourcer.

”Siden 1960’erne har flere lande som eksempelvis USA, Canada, Storbritannien og Holland brugt APN-sygeplejersker, og OECD og WHO anbefaler, at lande som Danmark går samme vej. For mig at se vil APN-sygeplejerskerne kunne være med til at give bedre pleje og behandling samt forebygge indlæggelser. Det vil være til gavn for patienterne og den kommunale økonomi, når de unødige indlæggelser undgås” siger Grete Christensen.

De kommunale sundhedsdirektører bakker op

I en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd fra februar 2016 angiver mere end hver tredje (40 procent) af de kommunalt ansatte sygeplejersker, at de inden for den seneste måned har haft en eller flere borgere, som de plejer og behandler, hvis hospitalsindlæggelse/genindlæggelse kunne have været undgået med den rette sygefaglige indsats.

Da det koster kommunerne 8.000 kr. i gennemsnit for hver gang en borger indlægges, er det vigtigt for dem at forebygge de unødvendige indlæggelser. De kommunale sundhedsdirektører bakker da også op om en ny type sygeplejerske med udvidede kompetencer.

I en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd gennemførte i december 2015, var 84 procent af sundhedsdirektørerne i kommunerne enige i, at det er en god ide, at kommunalt ansatte sygeplejersker med specialkompetencer får ret til at ordinere medicin inden for afgrænsede områder.

Læs mere om APN-sygeplejersker