Bekæmpelsen af coronavirus gør ændringer i arbejdet nødvendig

Der bliver løbende fundet løsninger til at håndtere de nødvendige ændringer i sygeplejerskernes arbejdssituation under coronaindsatsen. Det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler i både kommuner og regioner.

Oprettet: 22.03.2020
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

”Overenskomsterne og aftalerne for sygeplejerskerne gælder fortsat. Også i denne ekstraordinære situation.”

Det fastslår Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, efter at Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 565.00 ansatte i kommuner og regioner, har lavet fælleserklæringer med både KL og Danske Regioner.

”Der er allerede sket ændringer af mange sygeplejerskers arbejdssituation og som situationen med coronasmittede patienter ændrer sig, vil stadig flere af vores medlemmer opleve ændringer i tilrettelæggelsen af deres arbejdet. Der vil løbende skulle findes løsninger, baseret på dialog, så de ansatte oplever, at de bliver taget med på råd i videst muligt omfang, og der er enighed om, at det i den foreliggende situation sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler.”

Grete Christensen understreger samtidig, at ændringerne vil være nødvendige for, at sundhedsvæsenet kan løfte opgaven i denne helt ekstraordinære situation og  kan ikke undgås.
 

Sikkerhed for medarbejderen

I begge fælleserklæringer fremgår det, at eventuelle forandringer i arbejdet vil ske på en måde, der tager hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed – og faglighed:

”Parterne er enige om at opfordre til, at medarbejdere, der i denne periode får andre opgaver eller medarbejdere der ansættes midlertidigt, får en nødvendig og tilstrækkelig oplæring og introduktion til arbejdet, således at hensyn til patienter, borgere og medarbejdere sikres bedst muligt,” lyder det i begge fælleserklæringer.

Ikke alt er muligt at løse på forkant:

”Der kan blive tale om en ekstraordinær situation på hospitalerne, hvor medarbejderne kan komme til at yde overarbejde i et ekstraordinært omfang. Opstår der tvivl om opgørelsen af det præsterede overarbejde, håndteres dette i givet fald efterfølgende,” står der i Danske Regioner-erklæringen.

Fælleserklæringen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL tager højde for alle fagområder på det kommunale område.

DSR har i sin tilslutning til fælleserklæringen markeret, at coronapandemien gør, at der er brug for mest mulig tryghed for alle medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, som er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes med den fælles indsats for bekæmpelse af coronavirus. Derfor har DSR lagt vægt  på, at omlægning af syge- og sundhedsplejerskernes opgaver og arbejdstid/sted baseres på dialog med de enkelte medlemmer, FTR/TR og DSRs kredse, og at syge- og sundhedsplejerskerne som autoriserede sundhedspersoner kan sige fra over for en opgave, som man ikke føler sig kompetent til, uden at kommunen kan lade det få ansættelsesretlige konsekvenser.