Børn og unge med en syg forælder skal hjælpes bedre

130.000 børn og unge lever i dag med en alvorligt syg forælder, og mange af dem får ikke hjælp til at håndtere den sorg, der følger med.

Oprettet: 15.06.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

”Jeg har ikke rigtig oplevet, at der var nogen kontakt med andre læger. Selvom jeg i tre år er kommet på Rigshospitalet næsten dagligt, er der mange der spørger om jeg er en veninde eller en søster. De kender mig ikke rigtig.”

Det fortalte Leah på 18 år, der i tre år har levet med en mor med leukæmi. Leahs historie indledte debatten hos organisationen Børn, Unge og Sorg, der blandt andre havde inviteret Dansk Sygeplejeråd til en debat om, hvordan sundhedsvæsenet hjælper børn som pårørende.

Børn, Unge og Sorg ville sætte fokus på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 ikke i høj nok grad er implementeret.

”Der er i høj grad behov for, at det sundhedsfaglige personale, bliver bedre til at følge anbefalingerne. Og der viser de nyeste undersøgelser, at der mangler viden og indsigt hos sygeplejersker til, hvordan man skal håndtere børn som pårørende”, sagde Preben Engelbrekt, direktør i Børn, Unge og Sorg.

Der er behov for systematik

Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, fortalte om en kommende undersøgelse, der netop viser, at mange sygeplejersker ikke afklarer, hvorvidt patienten har børn som pårørende – ofte på grund af manglende tid.

”Men jeg er ærlig talt lidt rystet over det, du fortæller, Leah. Jeg ved, at Rigshospitalet har nogle retningslinjer for at tage hånd om børn. Så derfor er der helt klart behov for, at undersøge, hvorfor det så ikke sker i dagligdagen. Det kan være travlhed, men det kan også være, at den ene tror, at den anden har spurgt ind til de pårørende. Det er derfor, at man skal indarbejde det i den daglige journalgennemgang eller lignende,” sagde Dorte Steenberg fra scenen i teltet Meningsministeriet fredag eftermiddag på Folkemødet i Allinge på Bornholm.

”Men hvis vi ser på det på landsplan, så er der behov for at landsdækkende tilbud til børn og unge, og der er behov for at vi skaber noget systematik i arbejdet og en viden om, hvordan man som sundhedsprofessionelle hjælper børn, der lever med en forælder, der har en livstruende sygdom”, sagde Dorte Steenberg.

Brug for ressourcer og sammenhæng

”Det her er en meget aktuel snak. Fordi behandlingskvaliteten er steget meget i vores sundhedsvæsen, hvilket jo er positivt. Men vi mangler måske at have fokus på det hele menneske, og det skal vi arbejde med. Men det handler også om ressourcer, fordi samtidig ved vi, at sygeplejerskerne er meget pressede i hverdagen. Vi har bestemt en udfordring. I dag er indlæggelsestiden meget kort på sygehusene, og vi er i regionerne ikke i kontakt med patienterne i ret lang tid. Derfor er der også brug for bedre sammenspil mellem os og kommunerne”, sagde Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland.

Deltagere i debatten var Preben Engelbrekt, direktør i Børn, Unge og Sorg, Ditte Winther-Lindqvist, forsker ved Aarhus Universitet, Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Olav Nørgaard, regionsrådsmedlem (V) Region Midtjylland og Heino Knudsen, regionsrådsformand (S), Region Sjælland.

Læs mere om Børn, Unge og Sorg her.