Børnene har brug for flere sundhedsplejersker

Der uddannes for få sundhedsplejersker i dag. Det skriver Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Ulla Dupont, formand for FALS, i debatindlæg i Kristieligt Dagblad, hvor de efterlyser at kommunerne opretter flere uddannelsespladser.

Oprettet: 21.02.2017

Debatindlæg, Kristeligt Dagblad, bragt 18. februar 2017, formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og Ulla Dupont, formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS).

"Hjemmebesøg fra sundhedsplejerskerne er et enestående tilbud til alle familier, og for kommunerne er det en unik chance for at komme i kontakt med socialt udsatte familier, der ikke selv opsøger hjælpen.

Men hjemmebesøgene er under pres. Fødselstallet stiger, og samtidig får sundhedsplejerskerne nye opgaver, efterhånden som de offentlige arbejdsgivere får øje på, at der er brug for sundhedsplejerskernes kompetencer i målrettede indsatser både over for små og større børn. I flere strategier anbefaler Kommunernes Landsforening, at kommunerne i højere grad benytter sig af sundhedsplejerskernes ekspertise, men foreløbig er der ingen planer om at uddanne flere sundhedsplejersker.

Kommunerne opretter kun 100 uddannelsesstillinger om året, og allerede nu har de problemer med at rekruttere sundhedsplejersker. Flere kommuner har derfor set sig nødsaget til at sænke antallet af hjemmebesøg, så de ikke længere lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at alle familier skal have mindst fem hjemmebesøg i løbet af barnets første leveår. Andre ansætter sygeplejersker uden den nødvendige specialuddannelse til at varetage sundhedsplejerskernes opgaver," skriver Grete Christensen og Ulla Dupont blandt andet i debatindlægget bragt i Kristeligt Dagblad.

Læs hele debatindlægget her.

Læs også: