Brug for flere løsninger i ungdomspsykiatrien

Psykiatrien trænger i den grad til et løft. Og ungedomspsykiatrien er ingen undtagelse. Et panel kom med flere løsningsforslag til Dansk Sygeplejeråds og Danske Regioners Folkemøde-debat ”Ung og Trist”.

Oprettet: 13.06.2019
Maya Bille, mbi@dsr.dk

Hvad kan vi gøre for at bedre unges mentale sundhed og forebygge psykisk sygdom? Og hvordan møder vi bedst de unge i psykiatrien? Det kom Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og det øvrige panel til Folkemøde-debatten ”Ung og trist” med nogle helt konkrete bud på. Grete Christensen pegede blandt andet på, at der er gode erfaringer med at bringe sundhedsplejerskerne i spil.

”Man skulle tænke mere i at have sundhedsplejersker på ungdomsuddannelserne. Der er kommuner i Danmark, der har erfaringer, der viser, at man godt kan sprede det. De unge skal have et sted, hvor det kan komme og lette deres tanker,” sagde hun. Hun pegede blandt andet på, at sundhedsplejerskerne kan hjælpe dem videre, hvis de har brug for at tale med en psykolog eller læge.

Hun blev suppleret af Anders Kühnau regionsrådsformand i Region Midtjylland og Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen, og der var enighed i panelet om, at de relevante faggrupper skal sættes i spil i tide, og at der er mange steder, hvor der kan blive sat forebyggende ind.

Mere forebyggelse og flere ressourcer 

De tog blandt andet udgangspunkt i debattens indledning, hvor Sara fra organisationen EN AF OS fortalte om hendes oplevelser med flere forløb og indlæggelser i psykiatrien bag sig. Der var også bred enighed om, at der helt generelt er brug for flere ressourcer til psykiatrien. Grete Christensen gentog flere gange under debatten, at ”psykiatrien skal sidestilles med somatikken.” Og påpegede samtidig, at der er brug for flere ressourcer til begge områder.

Folketingspolitikerne Signe Munk (SF) og Peder Hvelplund (Ø) var til slut med i debatten, der blandt andet havde til formål at bringe løsningsforslag til bordet, som en kommende regering bør tage med i en ”ungepakke” på det psykiatriske område.