Brug sundhedsplejerskernes kompetencer

Sundhedsplejerskerne har nogle unikke kompetencer og muligheder for at opspore børn, unge og forældre med behov for støtte. Det skal kommunerne udnytte, mener Dansk Sygeplejeråd, der har et nyt udspil om sundhedsplejersker på trapperne.

Oprettet: 04.03.2015
Andreas Rasmussen

I starten af marts udgiver Dansk Sygeplejeråd en ny pjece, der skal sætte fokus på de mange arbejdsopgaver, som sundhedsplejerskerne kan løse.

Det sker, fordi fødselstallene de seneste år har været faldende. I 2014 steg det dog en anelse.

”Vi ser desværre en tendens til, at nogle kommuner bruger fødselstallet som anledning til at spare på sundhedsplejerskeområdet, men det er den helt forkerte vej at gå. I stedet skal vi udnytte sundhedsplejerskernes kompetencer til at styrke børn og unges sundhed,” siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

I pjecen gives en række eksempler på de områder, som sundhedsplejerskerne arbejder med. Det er alt fra sorggrupper for børn og unge, der har mistet forældre eller søskende, over overvægtsbehandling og rygestop til opfølgende hjemmebesøg hos nyudskrevne småbørn, hvor forældrene skal støttes i at følge den rette behandling.

”Sundhedsplejerskerne har en unik position til at lave en tidlig opsporing, så vi kan iværksætte en relevant indsats og støtte, til de børn og forældre, der har brug for det. Sundhedsplejerskerne kan løfte forældrenes kompetencer, så de kan understøtte, at deres børn bliver robuste ,” siger Grete Christensen.

Den seneste tid har ny undersøgelser vist, at mange unge har kæmper med ringe psykisk trivsel, ligesom at børn med kroniske og langvarige sygdomme savner støtter i skolen. Dansk Sygeplejeråd mener, at sundhedsplejerskerne med fordel kan være med til at løse de problemstillinger.