Budgetaftaler giver flere penge til sundhed i alle regioner

Bedre tid til patienterne og en styrkelse af psykiatrien og det nære sundhedsvæsen. Det er nogle af fokusområderne i budgetaftalerne for 2020, som nu er faldet på plads i de fem regioner.

Oprettet: 28.10.2019

Nu skal medarbejderne have arbejdsro. Det synes at være en fælles overskrift for de fem regioners budgetforlig. Der skal være tid til patienterne – også når der bliver flere af dem. Derfor afsættes der ekstra penge til hospitalerne og psykiatrien i budgetterne for 2020 i alle regioner. Derudover afsættes der samlet ca. 400 millioner kroner ekstra til stigende medicinudgifter, så de ikke skal hentes ved besparelser på personalet.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, håber, at budgetaftalerne bliver et vendepunkt for medarbejderne:   

”Efter år med besparelser og nedskæringer, er det meget tiltrængt, at der nu investeres i sundhedsvæsenet. Det kommer ikke til at ændre verden for de fleste medarbejdere – det havde krævet flere penge – men det kan skabe noget ro, og det er der brug for. Jeg ser det som endnu et tegn på, at vi er inde i en ny, positiv udvikling for sundhedsvæsenet,” siger hun.  

Nærhed og sammenhæng er andre nøgleord i budgetaftalerne. Samlet afsættes 150 millioner kroner ekstra til initiativer, der skal styrke det nære sundhedsvæsen. Pengene går blandt andet til at investere i almen praksis og til at styrke samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

Nedslag fra de enkelte regioner

Region Hovedstaden

 • 300 mio. kr. ekstra skal lette presset på hospitalernes økonomi og give medarbejderne mere tid til patienterne. Af de 300 mio. til hospitalerne gives 80 mio. til fri disposition.
 • Psykiatrien styrkes med ca. 50 mio. i 2020 og med 60 mio. om året fra 2021.
 • Der afsættes 20 millioner årligt til samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

Se hele budgetaftalen for Region Hovedstaden

 

Region Sjælland

 • 175 mio. til hospitalerne og psykiatrien skal løfte konkrete behandlingsområder og skabe arbejdsro.
 • Der afsættes 30 mio. årligt til initiativer, der skal fastholde medarbejdere.

Se hele budgetaftalen for Region Sjælland

 

Region Syd

 • 206 millioner kroner til stigende medicinudgifter og højere gennemsnitlig levealder.
 • 24 mio. øremærkes psykiatriområdet.
 • 45 mio. kr. skal bruges til at sikre medarbejdertrivsel og styrke medarbejdernes kompetencer. Blandt andet skal der være bedre introduktionsforløb til nye medarbejdere.

Læs mere om budgetaftalen i Region Syd


Region Midt

 • AUH får 214,3 mio. kr. i 2020 og fra 2021 60,7 millioner kroner årligt. Dermed kan de varslede besparelser annulleres.
 • Der afsættes forskellige millionbeløb til regionshospitalerne og psykiatrien.
 • 15 mio. skal styrke det nære sundhedsvæsen.

Læs hele budgetaftalen

 

Region Nord

 • Opsparing til Nyt Aalborg Universitetshospital og ny elektronisk patientjournal.
 • Psykiatrien bliver styrket med 12 mio. kr.
 • 3 mio. kr. skal styrke det nære sundhedsvæsen.

Se hele budgetaftalen