Covid-19 vacciner skal gives med aspiration før injektion

Statens Serum Institut har nu ud fra et forsigtighedsprincip meldt ud, at aspiration anbefales ved alle godkendte covid-19 vacciner. Det er ellers en praksis man ikke følger i de generelle vejledninger., og det har skabt forvirring.

Oprettet: 20.03.2021
Marianne Bom, redaktionen@dsr.dk

Sundhedsstyrelsens retningslinjer har længe anbefalet det, og nu følger Statens Serum Institut trop. Dermed er der enighed mellem de to myndigheder om, at der skal gælde et særligt forsigtighedsprincip ved vaccination mod covid-19.

Vaccinationspersonalet skal sikre sig, at der injiceres korrekt i en muskel og ikke i blodbanen ved at trække kanylens stempel lidt tilbage, aspirere, inden indgift. Det meldte Statens Serum Institut ud den 18. marts efter meldinger om mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper og blødninger. Sædvanligvis behøver man ifølge sundhedsmyndighederne ikke at aspirere før injektion af en vaccine.

AstraZeneca-vaccinen blev 11. marts sat på pause i Danmark i foreløbig to uger efter indberetninger om disse sjældne, alvorlige mulige bivirkninger.

Forskellige meldinger

De hidtil forskelligartede meldinger fra myndighederne har givet anledning til diskussioner om, hvad der er rigtigt og forkert, fortæller Randi Bligaard Madsen, der er sygeplejerske og koordinator på et vaccinationscenter i Holstebro.

”Vi har hele tiden gået efter Sundhedsstyrelsens anbefaling om let aspiration på kanylen før injektion. Men det har givet anledning til diskussioner, når der er kommet sygeplejersker fra fx danske lægers vaccinationskorps, der har fulgt anbefalingerne fra Statens Serum Institut (som de var før, red.),” siger Randi Bligaard Madsen.

”Det har været ganske fredsommelige diskussioner, hvor de har sagt, at sådan er vi ikke vant til at gøre. Men hvor vi på morgenmødet og under oplæringen har sagt, at sådan gør vi altså her. Det har vores lægefaglige direktør bestemt,” siger Randi Bligaard Madsen, der i den vaccinerende stab har sygeplejersker, tandlæger, sosu-assistenter og bioanalytikere.

På de sociale medier opstod også diskussioner blandt sundhedspersonale om korrekt håndtering af vaccineringen, efter to læger den 16. marts bragte en tese til torvs i Sundhedspolitisk Tidsskrift om mulige årsager til bivirkninger af AstraZeneca. De havde set vaccinationer på tv, hvor personalet ikke aspirerede. Ved aspiration kan man se, om der kommer blod i kanylen, og man dermed vil injicere i blodbanen, hvis man fortsætter samme sted.

”Hvis vaccinen gives forkert og rammer ind i blodbanen - og ikke kun i skuldermuskulaturen – kan det i værste fald give en så voldsom, systemisk og inflammatorisk reaktion, at det kan føre til mange små blodpropper i blandt andet lunger,” sagde Niels Høiby, professor og overlæge ved Københavns Universitet og Rigshospitalet til tidsskriftet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan læses i ”Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19” fra 5. februar på sst.dk. Statens Serum Instituts melding af 18. marts findes på ssi.dk under fanebladet ”Injektionsteknik” og ”Intramuskulær injektion børn og voksne”.