Dårlige sygeplejenormeringer koster patienter og samfund dyrt

Færre patienter pr. sygeplejerske giver både færre dødsfald, færre genindlæggelser og kortere indlæggelser. Og så er det godt for både patienttilfredsheden og sygeplejerskernes arbejdsglæde. Sådan lød det fra den amerikanske professor Linda Aiken, der søndag talte på International Council of Nurses verdenskongres.

Oprettet: 30.06.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Søndag formiddag var et af højdepunkterne på ICN-kongressen i Singapore. Her gik Linda Aiken, professor på University of Pennsylvania i USA, på scenen og samlede op på den eksisterende viden om, hvad det betyder, hvis sygeplejersker ikke har så mange patienter at tage sig af. 

20 års studier og en lang række interventioner verden over viser efterhånden overbevisende resultater: Den rette sygeplejerske-patient ratio har afgørende betydning for patienternes helbred og forløb. Der er blandt andet mindre risiko for genindlæggelser, fald og tryksår og i sidste ende mindre risiko for at dø, hvis sygeplejersker har færre patienter.

”Alle de her interventioner har virket. Det er tid til, at vi går fra at lave flere studier til at handle på den viden, vi har,” lød det fra Linda Aiken. 

Færre patienter – lavere dødelighed

Den nyeste viden stammer blandt andet fra Queensland i Australien, hvor man i 2016 indførte sygeplejerske-patient-ratios på 27 offentlige hospitaler. Det betyder, at der i gennemsnit skal være en sygeplejerske for hver fire medicinske/kirurgiske patienter om dagen, og én sygeplejerske til syv patienter om natten.

Udgangspunktet for hospitalerne var meget forskelligt, men i gennemsnit fik hver sygeplejerske en til to patienter mindre i dagtimerne og en til tre patienter mindre om natten.

Det er der nu blevet evalueret på, og resultaterne blev fremlagt af Linda Aikens kollega på University of Pennsylvania, Matthew McHugh. Han har været med til at indsamle data fra Queensland i Australien, som han præsenterede på kongressen:

”Vi fandt, at en reduktion af arbejdsmængden med én patient pr. sygeplejerske betød 9 pct. lavere risiko for dødsfald, 6 pct. mindre risiko for genindlæggelser, 3 pct. kortere indlæggelser og 7 pct. færre udbrændte medarbejdere.”  

Bedre normeringer giver mere arbejdsglæde

En lavere arbejdsmængde giver større arbejdsglæde, færre udbrændte sygeplejersker og færre, som får lyst til at forlade faget. Det uddybede Linda Aiken på et efterfølgende pressemøde:

aiken_scene”Mange lande har sygeplejersker, som ikke arbejder, fordi det er utilfredsstillende. De vil gerne gå på arbejde hver dag og føle sig stolte, fordi de har gjort en forskel for patienterne. Har man nok sygeplejersker ansat, tiltrækker det andre sygeplejersker.” 

Hvad, der er den rette ratio, er dog ikke lige til at sige. Det afhænger af lokale forhold. Og i Linda Aikens øjne er det mest interessante ikke at sammenligne med normeringerne i andre lande, men at kigge på sit eget land. Undersøgelserne har nemlig afsløret, at der i det samme land kan være endog meget store forskelle.

Uanset udgangspunktet er facit, at det sparer både liv og penge, når sygeplejerske-patient-ratioen forbedres. Derfor er det også ærgerligt, at det er her, man ofte vælger at spare:

”Personale er en stor post, og det er altid der, man kigger, når der skal spares. Men det koster andre steder,” lyder det fra Linda Aiken.

Gevinster ved en bedre sygeplejerske-patient-ratio  

Færre dødsfald

Færre genindlæggelser

Kortere indlæggelser

Færre indlæggelser på intensiv afdeling

Færre infektioner

Færre fald og tryksår

Og

Større patienttilfredshed

Mere arbejdsglæde

Mindre udbrændthed

Større tilbøjelighed til at blive i faget

Kilde: Linda Aiken, ICN 2019