Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster

Arbejdsgiverne prøver at løbe fra ansvaret og årsagen til, hvad der skyldes stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nu svarer lønmodtagerne igen.

Oprettet: 11.01.2016
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

”Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster arbejdsgivere og samfundet milliarder af kroner hvert år i udgifter til sygefravær, tabt produktion mv. Lad os sammen løse problemet i stedet for at negligere alvoren og fralægge os ansvaret.”

Sådan lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for forhandlingsfællesskabet, og Bente Sorgenfrey, formand for FTF i en kronik i Jyllands-Posten mandag, hvor de harcelerer over Dansk Arbejdsgiverforening og KL’s fejlagtige udmeldinger om, at arbejdet har ringe betydning for stress og psykisk nedslidning blandt de danske lønmodtagere.

I kronikken redegør Anders Bondo Christensen og Bente Sorgenfrey for præcis det modsatte:

”Faktum er, at dårligt psykisk arbejdsmiljø som følge af vold, trusler, stress, mobning og dårlig ledelse er et stort problem på de danske arbejdspladser, og at kurven for psykiske belastninger i arbejdet desværre ikke er knækket. Som Rigsrevisionen fremhæver i sin rapport fra februar 2015, skyldes cirka 20 pct. af det langvarige sygefravær problemer i det psykiske arbejdsmiljø på jobbet,” lyder det blandt andet i kronikken.

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen kan kun bakke op om budskabet fra Anders Bondo Christensen og Bente Sorgenfrey, der slutter deres kronik af med:

”Vi er nødt til at erkende, at problemerne findes, hvis vi skal arbejde konstruktivt sammen om at finde løsninger. Skal vi ikke lade være med hele tiden at sende aben videre til andre, sådan som DA og KL forsøger? Grøftegraveri gavner ingen af parterne.”

Læs hele kronikken her.