Danmark får en helt ny type sygeplejersker

Otte danske kommuner skriver historie ved at gennemføre en uddannelse af avancerede kliniske sygeplejersker efter international model. De nye sygeplejersker kommer med øgede kompetencer til at spille en nøglerolle i sundhedsvæsenet.

Oprettet: 06.11.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk

Når den danske borger tidligere blev indlagt på sygehus, mødte han eller hun en sundhedssektor, der struttede af overskud. Sådan er det ikke længere.

Nu er oplevelsen derimod et sundhedsvæsen, hvor det er svært for patienten at få overblikket over egen behandling. Læger og sygeplejersker bliver presset helt ud til kanten, og det bliver stadigt sværere for dem at levere den kvalitet, som patienten har behov for.

Derfor er det intet mindre end et historisk gennembrud for sundhedsvæsenet, at Danmark nu får en helt ny type sygeplejersker. Otte danske kommuner er nemlig gået sammen om at gennemføre en uddannelse af ’avancerede kliniske sygeplejersker’ efter den internationale APN-model (Advanced Practice Nurses).

Læs temaside om APN: Avancerede kliniske sygeplejersker

Så når det første hold på 22-24 studerende er færdig med uddannelsen, får de danske kommuner sygeplejersker, der i øget omfang får kompetencer til at stille diagnoser, ordinere medicin og sætte behandlinger i gang for kronisk syge patienter, der får en akut forværring.

Flaskehalse blokerer for kvalitet

”Det er en fantastisk nyhed for sundhedsvæsenet og for kvaliteten af den behandling, danske borgere kan forvente, når de bliver syge. Den nye type sygeplejerske vil kort og godt gavne både borgerne og samfundsøkonomien,” siger formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

I den nuværende situation med stor lægemangel er der således mange flaskehalse, som blokerer for kvaliteten, patientsikkerheden og den mindst omkostningstunge behandling.

Som reglerne er i dag, kan en sygeplejerske for eksempel ikke iværksætte relevant behandling på en patient med symptomer på forværring i lungesygdommen KOL og derved undgå indlæggelse af borgeren, uden forudgående tilsyn af en læge. 

Læs kronik om de nye sygeplejersker: Saltvandsindsprøjtning til et presset væsen. Kommunerne skal have avancerede kliniske sygeplejersker

En borger med KOL har ofte perioder, hvor sygdommen blusser op. Ambitionen er, at den nye APN-sygeplejerske fremover skal kunne observere, vurdere og selvstændigt ordinere undersøgelser (for eksempel røntgenundersøgelse) samt regulere iltbehandling og medicin inden for et afgrænset område.

Borgere, der lever med livstruende sygdomme, har ofte ændringer i behovet for sygepleje og behandling. I de tilfælde vil den nye type sygeplejerske kunne observere og vurdere borgerens behov for yderligere pleje og selvstændigt ordinere for eksempel undersøgelser, ernæring og relevant smertebehandling. Og således undgå indlæggelse samt forbedre forløbet for patienten.

”Et sundhedsvæsen tæt på nedsmeltning”

”Med den store mangel på læger og et sundhedsvæsen tæt på nedsmeltning, er de nye sygeplejersker ekstremt vigtige at få i spil så hurtigt som muligt. De kan med flere kompetencer og en central koordinatorrolle blive sat ind som en kærkommen hjælp midt i det pressede danske sundhedsvæsen. Og de kan lægge grunden for nye udviklingsmuligheder i sundhedsvæsenet, så der skabes bedre overblik og tværgående samarbejde,” siger Grete Christensen.

Der er en kandidatuddannelse for ’avancerede kliniske sygeplejersker’ under udvikling på Aarhus Universitet, hvor planen er, at første hold skal i gang næste år. Den udvidede rolle til de kandidatuddannede sygeplejersker er inspireret af den internationale APN-uddannelse, der nu er i brug i cirka 50 lande.

Grete Christensen forventer, at mange flere kommuner vælger at gå samme vej for at få en bedre sammenhængskraft i sundhedsvæsenet.

”De avancerede kliniske sygeplejersker vil også være relevante inden for andre dele af sundhedsvæsenet. Det vil for eksempel give rigtig god mening at tilknytte dem inden for psykiatrien, den almene praksis og på ambulatorier,” siger Grete Christensen.

Læs andre artikler relateret til emnet