Dansk firma sender håbefulde unge på tvivlsom rejse

Dansk Sygeplejeråd kritiserer rejser med 'hospitalspraktik' for ufaglærte unge danskere i afrikanske lande. Der er ikke styr på hverken etik eller læring, mener næstformand Dorte Steenberg.

Oprettet: 11.09.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Den faglige etik for plejepersonalet skal være den samme på et afrikansk hospital som på et dansk, mener Dansk Sygeplejeråd.
Foto: Lena Rønsholdt

Danske unge betaler i dyre domme for ’hospitalspraktik’ i afrikanske lande for at forberede sig på et studievalg som enten læge, sygeplejerske eller jordemoder. Men firmaet bag pakkerejserne har ikke haft styr på den sundhedsfaglige etik.

Radio24syv har afdækket historien om firmaet ’Try Medics’, der hvert år sender mellem 150 og 200 håbefulde unge – fortrinsvis nyslåede studenter – afsted til hospitalsarbejde i Uganda og på Zanzibar.

Og efter interview med 62 tidligere elever i ’praktik’ i Afrika, tegner Radio24syv et skræmmende billede: De unge har blandt andet været med til at tage mod babyer under fødsler, har syet kvinder sammen efter fødsler, har lagt kateter på patienter, taget blodprøver og har syet sår sammen.

Både Lægeforeningen, Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd kritiserer ’praktik’-rejserne og tager afstand fra dem.

”Umiddelbart kan en rejse med Try Medics lyde forjættende. Men både fagligt og menneskeligt er der en række problemer”, udtaler næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg.

Har fjernet praktisk hospitalsarbejde

Try Medics har efter kritik i foråret 2017 fjernet de praktisk faglige opgaver, som eleverne kunne komme ud i. Nu er der tale om, at eleverne skal observere behandlinger. Men ifølge Radio24syvs interview er det kun 13 af de 62 adspurgte, som udelukkende har observeret.

”Observation for en helt ung og ufaglært person kan også være en hård oplevelse. Men det er det i høj grad også for det menneske, der ligger der som en udstillingspatient uden noget formål. Og det er ikke noget, man vil lade en uuddannet gøre på et hospital i Danmark. Undersøgelsen viser da også, at de har gjort mere end bare observation”, siger Dorte Steenberg.

Hun opfatter det også som problematisk, at eleverne får opfattelsen af, at de kan få akademiske kompetencer på deres cv.

”At unge gerne vil gøre sig erfaringer samtidig med, at de gør et stykke nyttigt arbejde uden for Danmarks grænser, har vi jo kendt længe. Men her er der intet formål med rejsen udover at høste erfaringer. Vi bliver nødt til at spørge, om det er en praksis, der etisk set er i orden. Det mener jeg ikke, den er”, siger Dorte Steenberg.

”Det handler jo ikke om kultur"

I udsendelsen på Radio24syv afviser medstifter af Try Medics, Sonny Rasmussen, kritikken og betoner, at det afrikanske personale handler ud fra etiske regler og lægeløftet.

“Det er vigtigt at pointere, at de studerende ikke går til hånde, men er i en undervisningssituation, som også inkluderer teoretiske lektioner. Vi er som organisation meget opmærksom på de kulturelle forskelle og har været i løbende dialog med uddannelsessteder og sundhedsfaglige organisationer herhjemme,” siger Sonny Rasmussen til Radio24syv.

Dorte Steenberg mener dog ikke, den etiske problemstilling kan bortforklares med kulturelle forskelle.

”Det handler jo ikke om kultur. Vi ville aldrig godtage den omvendte situation, hvor afrikanske unge uden uddannelse drog til danske hospitaler blot for at blive klogere på fremtidigt erhvervsvalg”, siger Dorte Steenberg.

"Øver sig i sygepleje på forsvarsløse afrikanere"

Sundhedsordfører for Socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen, er på linje med de kritiske fagforbund i sagen.

”Det ser skidt ud, når unge danskere uden faglig uddannelse tager på rejse til afrikanske hospitaler for at øve sig i sygepleje på forsvarsløse afrikanere. Det har intet med faglighed at gøre”, siger Flemming Møller Mortensen.

Danmark har gennem mange år opbygget et godt ry for markant bistand til flere afrikanske lande – heriblandt Uganda og Tanzania, hvor Zanzibar ligger. Sundhedsordføreren er bange for, at det danske firma udnytter det gode danske ry i landene – og han er klar til at stille spørgsmål om sagen til de relevante ministre, hvis det bliver nødvendigt.

”Tanken bag rejserne ser ikke umiddelbart ud til at være akademisk eller etisk holdbar. Og man kan spørge sig selv, om folkene bag Try Medics har en vision om at hjælpe afrikanske patienter, eller om det er økonomiske interesser, der ligger bag”, siger Flemming Møller Mortensen.

Rejserne med Try Medics foregår typisk over fire uger og koster 21.000 kroner.

Læs relaterede artikler om praktikophold og etik