Dansk Sygeplejeråd: Er retningslinjerne gode nok?

Er retningslinjerne gode nok for frontpersonalet, som er i tæt kontakt med borgerne, spørger DSR’s formand Grete Christensen i lyset af flere eksperters udtalelser de seneste dage.

Oprettet: 30.03.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Flere eksperter har de seneste dage peget på, at det faktum, at man kan smitte med covid19, før man selv mærker symptomer, i højere grad bør afspejle sig i strategien for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

I Politiken mandag forklarer Kristian G. Andersen, som er dansk virolog og som til dagligt bor og forsker i USA:

”Det kæmpestore problem med den her covid19 er, at den smittede smitter en til to dage, før vedkommende selv får symptomer.”

DSR- formand Grete Christensen peger på, at det er kendt viden blandt sundhedsfaglige:

”Vi har flere gange udtrykt bekymring over manglende værnemidler til de sundhedsfaglige medarbejdere, netop fordi vi ved, at man kan smitte med coronavirus før man selv mærker symptomer. Vores medlemmer vil gerne kunne gå på arbejde i tryghed og sikkerhed for, at de i videst muligt omfang er beskyttet mod selv at blive syge – så de kan fortsætte med at arbejde uden at smitte andre på hospitalerne, ude i hjemmesygeplejen og i deres eget hjem.”

Hun opfordrer sundhedsmyndighederne til at melde klart ud:

”Vi har brug for en vurdering fra sundhedsmyndighederne side, om de nuværende retningslinjer, som alle sundhedsfaglige følger, tager tilstrækkeligt højde for, at man rent faktisk kan smitte andre, før man selv ved, at man er smittet", siger Grete Christensen.

Opmærksomheden bør både rettes mod hospitalerne – men også mod kommunerne, hvor der kom nye retningslinjer i sidste uge. De foreskriver, at medarbejderne skal bruge værnemidler, når de besøger borgere, der er smittet med covid19 eller under mistanke for det.

”Ud fra det, vi ved om covid19, burde de sundhedsfaglige måske i virkeligheden tage nye værnemidler på, hver gang de besøger en borger, fordi de ellers risikerer uforvarende at bringe smitte ind i folks hjem. Det må vi have afklaret hurtigst muligt af hensyn til borgerne, som er blandt de mest udsatte, og medarbejderne”, siger Grete Christensen.