Dansk Sygeplejeråd frikendt af Datatilsynet

Den tidligere kredsformand for Kreds Hovedstaden har klaget til Datatilsynet over Dansk Sygeplejeråd. Datatilsynet har nu afgjort, at DSR ikke har overtrådt Databeskyttelsesloven.

Oprettet: 06.02.2020
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk

En fortrolig revisionsrapport om forbrug af DSR's midler hos den tidligere kredsformand i Kreds Hovedstaden blev i slutningen af juni 2019 omtalt i Ekstra Bladet. Ekstra Bladet havde fået kendskab til indholdet i den fortrolige rapport.

Lækagen af rapporten blev indklaget til Datatilsynet af den tidligere kredsformand. Klagen gik på, at Dansk Sygeplejeråd ikke havde sikret, at oplysninger om hende havde været håndteret sikkert, hvilket efter hendes opfattelse havde medført, at oplysningerne var blevet videregivet til Ekstra Bladet. Endvidere gik klagen på, at Dansk Sygeplejeråd ikke havde anmeldt den utilsigtede videregivelse som et brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet.

Datatilsynet har nu afgjort sagen og frikendt DSR.

Tilsynet understreger, at DSR har opført sig korrekt i forhold til at håndtere personoplysningerne: ”Dansk Sygeplejeråds behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 32 og 33.”

DSR optrådte korrekt i følge tilsynet

Klagen fra den tidligere kredsformand drejede sig også om, at DSR ikke havde anmeldt lækagen til Datatilsynet som et databrud. Også på det punkt afviser Datatilsynet, at DSR skulle have gjort noget forkert: ”Datatilsynet finder herved ikke grundlag for at kunne konstatere, at Dansk Sygeplejeråd har haft pligt til at anmelde hændelsen til Datatilsynet efter databeskyttelsesforordningens artikel 33.

DSR’s Hovedbestyrelse har tidligere fået gennemført en undersøgelse af lækagen, uden at have fundet personen bag lækagen.

Datatilsynet skriver i sin afgørelse: ”Datatilsynet har ikke ud fra det oplyste kunnet lægge til grund, at videregivelsen er sket fra Dansk Sygeplejeråd.

Læs mere om sagen