Dansk Sygeplejeråd: God dialog om lempelsen af regler for FFP-masker

Arbejdstilsynet og Statens Serum Institut vil se nærmere på åndedrætsværn og samarbejder med Dansk Sygeplejeråd om lempelsen af 3-timers grænsen for brug af FFP-masker.

Oprettet: 10.02.2021
Emma Tram, redaktionen@dsr.dk

Dansk Sygeplejeråd har holdt møde med både Arbejdstilsynet og Statens Serum Institut om lempelsen af tidsgrænsen for FFP2 og FFP3-masker , hvor problemstillinger og bekymringer fra sygeplejerskerne om blandt andet gener, arbejdsmiljø og mulige senfølger blev diskuteret.

”Det er et emne, som Dansk Sygeplejeråd har forsøgt at italesætte længe, og derfor er det positivt at Arbejdstilsynet og Statens Serum institut nu indgår i et samarbejde og lytter til sygeplejerskernes bekymringer”, lyder det fra næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard.
 

Konstruktivt møde

På mødet blev det blandt andet aftalt, at Statens Serum Institut vil kigge nærmere på hvordan værnemiddelsproblematikkerne løses i vores nabolande, for eksempel med henblik på turboenheder, der vil kunne lette generne ved længere tids brug.

Derudover vil Statens Serum Institut drøfte med regionerne hvornår lempelsen ikke gælder længere, så den kun er i brug når det er nødvendigt ved mange indlagte Covid-patienter.

”Det er bedre at lempelsen kommer og går frem for at den er konstant, og at man vurderer situationen individuelt fra sted til sted i forhold til antallet af Covid-patienter,” siger Anni Pilgaard. 

Også Arbejdstilsynet var lydhøre overfor sygeplejerskernes bekymringer, og ville fremover have mere fokus på værnemidler når de er på grundtilsyn. De slog desuden fast, at der skal være hyppige pauser for personale som bruger FFP-masker, og det skal kun være personale, som ikke oplever gener, der bruger disse masker.


Der er stadig problemer at løse

På trods af et konstruktivt møde er der dog stadig grund til bekymringer fra Dansk Sygeplejeråds side. Der mangler nemlig alternativer til FFP-maskerne på afdelinger med mange Covid-patienter, da andre (flergangs) åndedrætsværn kan give problemer i forhold til korrekt rengøring og opbevaring, og i værste fald føre til kontaktsmitte.

Derfor ser Dansk Sygeplejeråd frem til det næste møde om to uger, hvor Statens Serum Institut forventes at præsentere hvad der bruges i andre lande og om Danmark kan hente inspiration herfra.