Dansk Sygeplejeråd: Ny sundhedsplan er ikke ambitiøs nok

Forebyggelse fylder nærmest intet i Sundhedsministeriets store udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og det er uklart, hvilke udvidede roller, sygeplejersker skal udfylde.

Oprettet: 31.12.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk

Den har været lang tid undervejs. Og den har i høj grad været savnet og efterspurgt af et presset sundhedsvæsen under forandring.

Men allersidst i 2017 kom så endelig Sundhedsministeriets store plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Planen ’Sundhed, hvor du er’ forsøger at komme med bud på, hvordan sundhedsvæsenet tackler de voldsomme udfordringer, fremtiden bringer.

Først og fremmest er det påkrævet med effektive løsningsmodeller for at imødegå det voldsomme pres, som et stærkt voksende antal ældre og kronisk syge patienter allerede nu udsætter læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter for. Det lægger planen da også op til ved at tage initiativ til en national kvalitetsplan for sundhedsvæsenet.

”Planen er ikke ambitiøs nok”

Men planen mangler ifølge Dansk Sygeplejeråd erkendelse af, hvor syge borgerne i kommunerne i virkeligheden er. Og så mangler der præcise bud på, hvordan de stadigt mere komplekse opgaver skal løses, mens den helt centrale indsats med forebyggelse nærmest intet fylder i ’Sundhed, hvor du er’.

”Planen er ikke ambitiøs nok. Og jeg synes, det er tankevækkende, at medarbejderne i sundhedsvæsenet forventes at finde nye løsninger på problemer hver dag, mens der ikke er meget nyt at hente her! Jeg havde håbet på, at få en sen julegave med konkrete initiativer, der kunne løfte det nære sundhedsvæsen. Men da indpakningen var fjernet, var der ikke mange initiativer i pakken,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

15 anbefalinger: DSR's bud på et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Titlen på udspillet, ’Sundhed, hvor du er’, indikerer, at den enkelte borger kan forvente en større forebyggende indsats og en helhedsorienteret tilgang til syge danskere og sygdom generelt. Men Grete Christensen mener, at de forebyggelsesinitiativer, der skulle understøtte titlen på udspillet, glimrer ved deres fravær.

”Afsættet er i stedet at behandle sygdomme. Og mens vi venter på de store forkromede løsninger, så udskrives stadig flere borgere fra sygehusene til behandling i kommunerne, hvor sygeplejersker kæmper en kamp sammen med sosu-assistenter og hjælpere for at finde nye løsninger, mens opgaverne kommer væltende. Man kan vel sige, at virkeligheden har overhalet myndighederne indenom,” siger Grete Christensen.

Hun hæfter sig ved, at alle synes enige om, at den sygeplejefaglige indsats over for borgere i kommunerne lige nu er hæmmet af barrierer og regler for delegation og ordinationsret. Men der lægges i planen ikke op til konkrete og ambitiøse ændringer, så sygeplejersker kan få udvidet retten til at behandle eller ordinere medicin.

Kvalitetspleje er en ’investering’

Grete Christensen mener derfor, at det er nødvendigt og på sin plads at sætte fokus på kvaliteten. Men det er lige så nødvendigt at se på de samlede kompetencer til de nye opgaver, der skal løses. 

”Det kræver flere kompetencer og øgede ressourcer at håndtere de mange ældre og kronisk syge borgere. Men det skinner fortsat igennem, at politikerne bag planen anser sundhedsindsatser som en ’omkostning’ og ikke som den ’samfundsmæssige investering’, vi regner kvalitetspleje af borgerne for at være,” siger Grete Christensen.

Læs også Et fælles grundlag for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Formanden ser dog også flere positive elementer i Sundhedsministeriets plan. Blandt andet nævner hun den nye indsats for sårbare børn og unge - og overgangen fra børne- og ungepsykiatri til voksenpsykiatri – samt anbefalingen af flere specialistuddannelser til sygeplejersker.

”OECD har i flere år anbefalet Danmark at få den internationale APN-uddannelse gennemført for sygeplejersker i Danmark. Og i år har otte danske kommuner i samarbejde bestemt sig for at gennemføre kandidatuddannelsen, så Danmark fremover kan få avancerede kliniske sygeplejersker til at udfylde nøgleroller i det nære sundhedsvæsen. Den model skulle Sundhedsministeriet lade sig inspirere af,” siger Grete Christensen.

Læs også Danmark får en helt ny type sygeplejersker

Læs andre artikler relateret til emnet