Dansk Sygeplejeråd til de nye politikere: Sæt jer i patienternes sted

Debatindlæg: Borgerne og patienterne oplever ikke den tryghed og kvalitet i behandlingen, som de burde kunne forvente. De skal have overblik over deres egen sygdom og har krav på at få hjælp, når de får det svært, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 14.12.2017
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, opfordrer i et debatindlæg i Altinget de nye lokalpolitikere til at kæmpe for at fremme den sygeplejefaglige dagsorden de kommende fire år.

Det blev et godt kommunal- og regionsvalg for sygeplejersker. Flere end 20 sygeplejersker er nu repræsenteret i regionsråd over hele landet, mens sygeplejersker i halvdelen af de danske kommuner sætter deres aftryk på lokalpolitikken.

Derved kommer fagligheden markant ind i den politik, der føres regionalt og kommunalt. Og det er vigtigt; for den store udfordring har hidtil netop været at få den sygeplejefaglige dagsorden i spil.

I øjeblikket ser vi på sygehusene, at besparelser og effektiviseringer skader muligheden for, at sygeplejersker har tid til den rette omsorg og pleje af patienten. Samtidig ser vi i psykiatrien, at antallet af sengepladser falder drastisk – og her har 64 procent af sygeplejerskerne inden for en måned oplevet, at patienter udskrives, før det er fagligt forsvarligt.

Borgerne og patienterne oplever med andre ord ikke den tryghed og kvalitet i behandlingen, som de burde kunne forvente. De skal kunne forstå og have overblik over deres egen sygdom og har krav på at få hjælp og støtte hver gang, de får det svært.

Det er derfor uhyre vigtigt for de nyvalgte politikere i regioner og kommuner at sætte sig i patientens sted, når de skal være med til at beslutte, hvordan velfærden og sundhedsvæsenet skal se ud i de kommende år.

De mange røde smileys


Det tyngende arbejdspres på sundhedspersonalet går nemlig ud over tiden til patienterne, den faglige sparring og kvaliteten i indsatsen.

Det taler de mange røde og gule smiley’er deres tydelige sprog om: Medio november 2017 havde arbejdstilsynet givet 75 anmærkninger på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og 28 af sagerne var så alvorlige, at hospitalerne fik et påbud.

De nye politikere får en stor opgave med at gøre op med den overbelægning, som det ikke er lykkedes for regeringen at fjerne med akutpakken fra 2016. Det er ikke værdigt for borgerne, at de skal ligge i senge på sygehusgangene – og det er ikke i orden at lægge den ekstra byrde på personalet, der i forvejen halser af sted for at kæmpe sig igennem det daglige arbejdsskema.

De nye politikere skal også være med til at skabe et sundhedsvæsen med større tværgående samarbejde mellem faggrupper. Det kan aldrig være til patientens fordel, hvis sundhedsfaglige grupper konkurrerer eller arbejder uden indbyrdes sammenhæng. Vi skal i stedet gøre hinanden stærkere – for patienternes og de pårørendes skyld.

Det handler om tryghed


Et velfungerende sundhedsvæsen handler ikke kun om at bygge nye sygehuse og sende psykiske patienter ud i en spiral af genindlæggelser. Det handler i stedet om at bygge tryghed for patienten og sende den psykisk syge på det bosted, hvor der bliver taget hånd om netop hans eller hendes problemer med den rette faglighed.

Så derfor, kære politikere i byråd og regionsråd: Jeres fire år vil byde på store og svære politiske dagsordener. Jeg håber, at I vil gøre god brug af de sundhedsfaglige kompetencer, som findes i byrådet, regionsrådet, blandt jeres rådgivende personale og i Dansk Sygeplejeråd.

Vi ser frem til samarbejdet!