Dansk Sygeplejeråd varsler strejke

Fredag formiddag vedtog Forhandlingsfællesskabet formelt at afsende strejkevarsler på det kommunale og regionale område.

Oprettet: 02.03.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Forhandlingsfællesskabet vedtog fredag formiddag at alle organisationer varsler konflikt

Forhandlingsfællesskabet, der samler godt 500.000 offentligt ansatte i kommuner og regioner, har nu formelt vedtaget, at alle organisationer varsler konflikt overfor arbejdsgiverne.

Dansk Sygeplejeråd afsender konfliktvarsel til de kommunale og regionale arbejdsgivere på mandag samt staten fredag. Tillidsrepræsentanter og medlemmer på de berørte arbejdspladser informeres direkte. Mandag offentliggøres det, hvilke arbejdspladser der udtages til strejke.

Se hvilke arbejdspladser, der er udtaget til strejke: Temaside om overenskomstforhandlinger 2018

Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 51 organisationer, har vedtaget en udtalelse i forbindelse med strejkevarslet.

”Hvad enten vi er privatansatte eller offentligt ansatte skaber vi værdi til hele det danske samfund. Derfor har vi altid været enige om en parallel lønudvikling mellem privat og offentligt ansatte i Danmark. De offentligt ansatte har derfor også været dybt samfundsansvarlige og tilbageholdende ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – netop fordi Danmark havde problemer efter finanskrisen.

Og derfor vil vi insistere på, at den parallelle lønudvikling ikke sættes til side. Det går godt i Danmark. Bruttonationalproduktet sætter rekord i 2018. Krisen er ovre. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere. Derfor er alle faglige organisationer for Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det meget afgørende kernepunkt i overenskomsterne: En fremgang i reallønnen som er parallel til lønudviklingen i den private sektor.

At vi dertil mødes af bastante krav fra KL og RLTN om forringelse af seniorordninger, samt manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne er helt uforståeligt for os. Arbejdsgiverne har heller ikke i forhold til den betalte spisepause, som har tæt sammenhæng med de statslige forhandlinger, vist vilje til at finde løsninger, som kan betrygge de ansatte. De offentlige arbejdsgivere i staten, kommunerne og regionerne er i færd med at sætte afgørende dele af den unikke danske sammenhængskraft ud af spil. Derfor er vores konfliktgrundlag, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle ansatte i kommuner og regioner.”

Dansk Sygeplejeråd vil løbende holde medlemmerne opdaterede via nyhedsbreve, web og sociale medier. Derudover kan medlemmer få svar på spørgsmål ved deres tillidsrepræsentant, i den lokale kreds eller via konflikt-abc’en, der kan findes på dsr.dk/ok18. Derudover er der oprettet en særlig hotline, hvor medlemmer kan få svar på spørgsmål på 46 95 43 01.

Hør Grete Christensen fortælle mere om den kommende tid her:

Få svar på dine spørgsmål