Dansk Sygeplejeråds tidligere formand, Kirsten Stallknecht er død

Dansk Sygeplejeråds meget markante formand gennem 29 år og æresmedlem, Kirsten Stallknecht, døde tirsdag d. 4. maj 2021. Hun blev 83 år.

Oprettet: 04.05.2021
Jette Bagh og Søren Palsbo, jba@dsr.dk
Kirsten Stallknecht var en levende legende blandt de danske sygeplejersker. Her på sin 80 års-fødselsdag
Foto: Søren Svendsen

Kirsten Stallknecht var en markant leder for sygeplejerskerne på et tidspunkt, hvor der ikke var helt så mange kvinder fremme i forreste linje, Og så var hun sygeplejerskernes længst siddende formand gennem næsten 29 år. Hun blev valgt som Dansk Sygeplejeråds formand i 1967 og besluttede selv at gå af ved udløbet af sin syvende valgperiode i 1996.

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen siger i anledning af Kirsten Stallknechts død:

"Kirsten har været en utrolig vigtig person, ikke kun i danske sygeplejerskers men i hele verdens sygeplejerskers opfattelse. Kirsten har sat sygeplejen og sygeplejersker på dagsordenen i hele sit liv, og var lige til det sidste meget klar og tydelig. Som hun sagde til mig, da jeg talte med hende for ti dage siden: Journalisterne ringer fortsat til mig om tjenestemandsreformen, men jeg siger ikke noget til dem, nu kan jeg bare følge med. Kirsten havde sagt sin klare mening om Tjenestemandsreformen. Det gjorde hun i 1969, hvor hun med skarp stemme sagde, at den manglende inddragelse af Dansk Sygeplejeråd var såvel latterligt som forkasteligt."

Kirsten satte fokus på uddannelse, forskning og den sygeplejefaglige historie, og blev kendt over hele verden for sine indsatser her, fortæller Grete Christensen:

"Her husker vi også hendes fremsynethed med at etablere Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, DISS, og i at afsætte penge til at etablere Dansk Sygeplejehistorisk Museum."

Gennem livet påtog Kirsten Stallknecht sig mange opgaver. Listen over tillidshverv såvel inden for det fagpolitiske felt som andre betydningsfulde organisationer fyldte det meste af en spalte i den trykte udgave af Kraks ”Blå Bog”.

Det var ikke tillidsposter, Kirsten Stallknecht beklædte for syns skyld. Når ledelsen i alt fra Danmarks Nationalbank, Dansk Olie og Naturgas Selskab (DONG) til Fonden Wonderful Copenhagen henvendte sig, skete det med en forvisning om, at man fik en idérig og effektiv arbejdskraft, hvis Stallknecht sagde ja.

Det var dog først og fremmest kærligheden til sygeplejen, der var drivkraft for Kirsten Stallknecht. Hun startede sin sygeplejerskeuddannelse i Holbæk og fuldførte den fra Rigshospitalets Sygeplejeskole i 1960, og hun var en ung afdelingssygeplejerske samme sted, da hun blev valgt som sygeplejerskernes formand.

Kirsten Stallknecht interesserede sig for udvikling af sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen, men hun lagde også stor vægt på kampen for bedre vilkår for sygeplejersker og de andre faggrupper, der varetager pleje af syge og svage medborgere.

Kirsten Stallknecht overtog i 1967 formandsposten i en velanset, men økonomisk svag faglig organisation. Det sidste satte hun sig for at lave om på, og det lykkedes i de følgende år at opbygge en - også i økonomisk henseende - stærk organisation, som kunne gøre brug af strejkeretten, hvis de faglige argumenter ikke slog til i en forhandlingssituation med politikere og arbejdsgivere. Det var blandt andet tilfældet i 1995. Kirsten Stallknecht stod for en forsigtig og strategisk brug af strejkevåbnet og lagde vægt på, at organisationen hurtigt kunne genvinde sin slagstyrke efter konflikten.

De mange år som forhandlingsleder – i årene 1977-1984 også som formand for den daværende hovedorganisation FTF – gjorde Kirsten Stallknecht til en dreven forhandler med stor strategisk sans.

Også internationalt engagerede Kirsten Stallknecht sig i kampen for sygeplejerskers vilkår og anseelse. Hun har siddet i spidsen for det nordiske samarbejde for sygeplejersker, og som formand for de europæiske sygeplejersker, ligesom hun efter at have forladt DSR beklædte formandsposten i det internationale sygeplejeråd International Council of Nurses (ICN) i årene 1997-2001. I 2013 blev Kirsten Stallknecht, hædret som modtager af den prestigefyldte internationale Christiane Reimann-pris, der betegnes som ”Sygeplejens Nobelpris.”

Kirsten Stallknecht blev gennem sin lange formandstid kendt i offentligheden som en skrap og markant leder, der havde et par røde boksehandsker hængende på kontoret i Vimmelskaftet i København. Men hun holdt sit privatliv hjemme i Allerød sammen med organisationskollegaen i Danmarks Lærerforening og efterfølgeren på FTF-formandsposten, Anker Christoffersen (død marts 2020), for sig selv. Det var hendes private base, hvor hun hentede kræfter til nye slag.

I 2001 stiftede Dansk Sygeplejeråd en pris i Kirsten Stallknechts navn i anledning af fagbladet Sygeplejerskens 100-års jubilæum. Hensigten var at kombinere sygepleje og journalistik med en pris, som har til formål at fremme sygeplejerskers brug af deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Kirsten Stallknecht nåede at være med i priskomiteen så sent som i dette forår, for den 11. udgave af hendes pris, som uddeles af DSR senere i denne uge.

Æret være hendes minde.

 

Læs mere: