Danske Regioner ønsker specialuddannelse i akutsygepleje

Sygeplejersker bør i fremtiden kunne tage en specialuddannelse i akutsygepleje, mener Danske Regioner. Det vil løfte og ensarte kvaliteten på et stadig mere komplekst område. Dansk Sygeplejeråd bakker op. Der er et stort behov.

Oprettet: 26.10.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Unsplash

I dag kan sygeplejersker videreuddanne sig til for eksempel sundhedsplejersker og anæstesi-sygeplejersker, men der er ikke nogen specialuddannelse for akutsygeplejersker. Det bør der være, mener Danske Regioner, der nu foreslår Sundhedsstyrelsen, at der udvikles en ny specialiseret uddannelse.

Dansk Sygeplejeråd bakker op om forslaget.

”Vi ved i dag, at sygeplejerskerne spiller en meget central rolle i akutafdelingerne. Lige fra modtagelsen af patienterne og den deraf følgende visitering til undersøgelser og behandlinger, ligesom de er væsentlige medspillere i det videre forløb for patienterne. Derfor er der brug for en landsdækkende ensartet specialuddannelse, så sygeplejersker også kan skifte job mellem landsdele og bruge de erhvervede kompetencer det nye sted”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Allerede i dag findes der uddannelsestilbud i regionerne, men tilbuddene er uensartede. Det betyder, at det kan være svært for både patienter og sundhedsprofessionelle at gennemskue, hvilke kompetencer og hvilket uddannelsesniveau sygeplejerskerne på akutafdelingerne har. Derfor er det vigtigt med en formel specialuddannelse, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Sygeplejersker vil gerne videreuddannes

En analyse foretaget af Dansk Sygeplejeråd viser, at der er opbakning til en ny uddannelse blandt de regionalt ansatte akutsygeplejersker. 83 pct. svarer, at de gerne vil tage uddannelsen, hvis den oprettes.

”Vi opfordrer til, at vi kommer i gang hurtigst muligt med at udvikle en specialuddannelse i akutsygepleje. Behovet ude på akutmodtagelserne er stort, og sygeplejerskerne vil gerne videreuddanne sig. Det vil også gøre det nemmere af rekruttere og fastholde sygeplejersker på området – noget vi ved, at der kæmpes med flere steder”, siger Grete Christensen.

Begejstring i det faglige selskab

Dansk Sygeplejeråd har gennem længere tid arbejdet sammen med Fagligt Selskab for Akutsygepleje om at udfylde det behov, som sygeplejerskerne på akutafdelingerne giver udtryk for. Derfor vækker nyheden også stor glæde hos selskabets formand Annette Jakobsen. Hun ser store fordele i, at sygeplejersker får mulighed for at tage en specialuddannelse, ligesom lægerne også netop har fået.

”Det vil generelt øge fagligheden og give større kompetencer, når både lægerne og sygeplejerskerne har nogle særlige forudsætninger for at tage imod akutte patienter og bedømme deres symptomer, som ofte kan være svære at aflæse. Det vil også styrke den behandling, der efterfølgende skal ske ude i de forskellige specialafdelinger, når de her tager imod patienter, som allerede er blevet undersøgt og vurderet på kompetent vis”, siger Annette Jakobsen.