Danskerne: De offentligt ansatte skal have mere i løn

Befolkningen er tydeligt på de offentligt ansattes side i konflikten om OK18, det viser en ny undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Megafon. 67 procent mener, at de offentligt ansatte får for lidt i løn.

Oprettet: 13.03.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

En ny undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Megafon viser, at 2 ud af 3 danskere bakker op om lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre offentligt ansatte, og de mener samtidig, at de ansattes løn er lav eller alt for lav. Kun 3 procent svarer, at den er for høj eller alt for høj.

”Tallene viser tydeligt, at danskerne er trætte af en arbejdsgiverside, som udnytter deres enorme magt til at tryne de offentligt ansatte, som ellers gør et kæmpestort loyalt arbejde hver dag døgnet rundt,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Hun mener, det er helt uforståeligt, at forhandlerne for arbejdsgiversiden er ude at sige, at de offentligt ansatte ikke viser ansvarlighed.

”Samtidig med, at sygeplejersker og andre offentligt ansatte får stress af at få Velfærdsdanmark til at fungere, så får de at vide, at de kun tager og ikke giver. Danskerne har gennemskuet arbejdsgivernes spin,” siger Grete Christensen.

Undersøgelsen fra Megafon viser samme tendens, som den undersøgelse analyseinstituttet Gallup har lavet for Magisterbladet og som blev offentliggjort i sidste uge. Også denne undersøgelse viste, at to ud af tre danskere bakker op om de offentligt ansatte.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, Laust Høgedahl, indikerer meningsmålingen, at fagbevægelsen er bedre til at kommunikere, at deres krav til lønforhandlingerne er rimelige.

"Generelt bakker danskerne op om velfærdsstaten og medarbejderne, men det betyder ikke, at den offentlige mening ikke kan flyttes. Ved den lange sygeplejerskestrejke i 2008 steg befolkningens sympati for sygeplejerskerne i takt med varigheden af konflikten," siger Laust Høgedahl, som forklarer, at arbejdsgiverne er mere tilbageholdende med at påvirke den offentlig mening.

"Det skyldes, at arbejdsgiverne også er politikere, som er valgt, så de er optaget af at undgå, at en konflikt får politiske konsekvenser. Økonomisk har de ikke så meget på spil som lønmodtagerne, for i en konfliktsituation sparer de penge til lønninger på de fleste områder, mens det koster fagbevægelsen dyrt. Til gengæld er de optaget af den offentlige opinion i forhold til stemningen i befolkningen, hvis der kommer en konflikt, og regeringen får brug for at gribe ind," siger Laust Høgedahl.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført af Megafon som en webmåling i perioden 8.-12. marts 2018. 1198 respondenter har medvirket og de udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Målgruppen er danskere i alderen over 18 år.

Meningsmåling OK18.pdf

Læs andre artikler om OK18