De første sygeplejersker er startet på uddannelse i borgernær sygepleje

I dag starter de første 120 sygeplejersker fra landets kommuner på den nye uddannelse i borgernær sygepleje.

Oprettet: 10.12.2018
Stine Hesse Hansen, sth@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen
Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje vil sygeplejersker blive rustet til de komplekse forløb.

Den 10. december og i dagene efter starter ca. 120 sygeplejersker fra ca. 36 kommuner på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. Uddannelsen er klinisk funderet og fokuserer på at styrke og højne sygeplejerskernes kliniske, organisatoriske og kvalitetsudviklende kompetencer. 

En kommende sundhedsreform vil betyde, at kommunerne fremover vil få langt flere komplekse sygeplejeopgaver. Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje vil bidrage til en bedre og mere ensartet behandling af borgere og patienter i hele landet.

”Jeg er sikker på, at vi med dette kompetenceløft vil få dygtige og kvalificerede sygeplejersker i hele landet. Med specialiserede kliniske kompetencer vil de kunne varetage de komplekse borger- og patientforløb, som vi vil se fremover i kommuner og almen praksis. Jeg glæder mig meget til at følge opstarten af uddannelsen og se, hvordan de nye kompetencer bringes i spil fremover. Jeg ønsker alle dem, som starter på uddannelsen et godt og spændende uddannelsesforløb,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

Dansk Sygeplejeråd har sat fingerafstyk på bekendtgørelsen

Dansk Sygeplejeråd har arbejdet for specialuddannelsen i flere år og har bl.a. haft plads i den arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, som har udarbejdet forslag til indhold og rammer for uddannelsen. Det arbejde har også været rådgivende i forhold til uddannelsens bekendtgørelse, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i oktober.

 

Fakta om uddannelsen

Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje målretter sig sygeplejersker i kommuner og i almen praksis.

Uddannelsen svarer til et års fuldtidsuddannelse, svarende til 60 ECTS-point.

Den består af 200 timers teoretisk undervisning, ekstern klinik på fx sygehus, almen praksis og andre relevante steder og intern klinik på eget ansættelsessted.

Den udbydes på landets professionshøjskoler.

 

Læs mere om uddannelsen i borgernær sygepleje