Debat: Hvor og hvornår går grænsen?

Problemerne på Holbæk Sygehus' medicinske afdeling er alvorlige. Derfor stiller Grete Christensen i debatindlæg i Nordvestnyt spørgsmål ved ledelsens reaktion på den seneste tids kritik og opfordrer til at der findes en løsning.

Oprettet: 06.02.2018

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, bragt i Nordvestnyt 5. februar 2018.

Ledelsen på Holbæk Sygehus skal tage det meget alvorligt, når sygeplejersker siger op i frustration og kritiserer forholdene på det medicinske afsnit.

Den øverste ledelse på Holbæk Sygehus har reageret tvetydigt på sygeplejerskernes kritik af forholdene på de medicinske afsnit. På den ene side har ledelsen erkendt et stort og ekstraordinært pres, men på den anden side benægter ledelsen, at der kan være tale om risiko for patienternes sikkerhed.

Det er et uhørt forsøg på at holde den kritik nede, der også er rejst af flere patienter og pårørende. Samtidig udstiller det et dilemma for de ansatte: Vi kan få kritik fra myndighederne, hvis sygeplejersker i forsøget på at tilpasse os pauvre forhold og knappe ressourcer laver fejl.

Og vi får ledelsesmæssig kritik, når vi på baggrund af faglig viden og skøn protesterer mod forholdene.

I kan ikke som ledelse - heller ikke en politisk ledelse - fraskrive jer en stor del af ansvaret. I kan heller ikke gemme jer bag argumenter om økonomisk knaphed eller mangel på kapacitet.

Selvfølgelig spiller økonomi en rolle. Men når forholdene er uværdige for patienterne og betyder uanstændige arbejdsforhold for de ansatte, så er der noget grundlæggende galt. Og det er et politisk og ledelsesmæssig ansvar at sætte retning på, hvordan det kan løses.

I Holbæk skal det gå stærkt. Grænsen er nået, og tiden udløbet. Derfor håber jeg, regionens politikere i dag finder de penge og den løsning, der kan give ro til, at faglighed og kvalitet igen kan være hverdag på Holbæk Sygehus' medicinske afdeling.