Debat: Ødelæggende SU-forslag vil dræne velfærdsuddannelserne

DEBAT: Kandidatuddannelserne til de professionsuddannede gør det muligt at forbedre velfærdssamfundet. Derfor vil det koste for os alle sammen, hvis en forringelse af SU'en vil betyde, at færre vil overveje at læse videre, skriver blandt andre DSR-næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

Oprettet: 27.04.2022

Debatindlæg bragt i Politiken den 27. april. Underskrivere: Dorthe Boe Danbjørg, Jeanette Præstegaard, Tina Nør Langager, Lis Munk, Mads Bilstrup og Martina Jürs, fra henholdsvis Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Danske Bioanalytikere.

Som borger, patient eller pårørende er de fleste af os i jævnlig kontakt med en professionsbachelor. Når et barn bliver født, et ben brækker, eller livet gør ondt, er det ofte en professionsbachelor, der hjælper, løser problemer og bidrager til at komme videre.

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker, bioanalytikere, socialrådgivere og socialpædagoger spiller en nøglerolle i menneskers liv og har et stort ansvar for at udvikle velfærdssamfundet.

Udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere kalder på innovation og ny viden, og derfor er det afgørende, at også de professionsuddannede får mulighed for at videreuddanne sig til kandidater.

Reformkommissionen har netop fremlagt et udspil til en reform af SU-systemet, der vil få ødelæggende konsekvenser.

Samfundet har brug for, at der er professionsbachelorer, der videreuddanner sig til et højere niveau. Vi har brug for viden og ekspertise for at udvikle, og her kommer fire gode grunde til at fastholde SU'en - også til kandidatstuderende professionsbachelorer: GRUND NR. 1: Samfundsudviklingen kræver, at vores velfærdssamfund konstant udvikler sig. Vi skal implementere ny viden, omsætte internationale ideer til en dansk kontekst, og vi skal efterkomme borgernes rimelige krav om et menneskeligt og effektivt møde med det offentlige.

Professionsuddannede akademikere har en dobbelt faglighed ved både at være praktikere og akademikere, som giver et indgående kendskab til professionernes arbejde. Endelig er en kandidatgrad en forudsætning for at kunne tage en ph. d. og fortsætte sin karriere som forsker og dermed bidrage med nye indsigter.

GRUND NR. 2: Økonomien spiller en rolle, når f. eks. en bioanalytiker, socialpædagog eller ergoterapeut beslutter sig for at læse videre.

Der er tale om en gruppe, der ofte bruger deres uddannelse på arbejdsmarkedet, før de igen begynder at læse. De har lån og børn, når de begynder på kandidatuddannelsen, og dermed vil en fjernelse af SU'en gøre det markant sværere at få råd til en kandidatuddannelse, da springet fra en fuldtidsløn til et SU-lån kan være en uoverskuelig økonomisk udfordring for en familie. Dermed går samfundet går glip af en ambitiøs medarbejder, der ønsker at videreudvikle sit fag til gavn for borgerne.

GRUND NR. 3: Vi ved, at karriereveje og muligheder for videreuddannelse er med til at fastholde medarbejdere i faget, og derfor er det vigtigt med realistiske muligheder for at dygtiggøre sig.

Allerede i dag kigger nogle borgere langt efter en jordemoder eller en sygeplejerske, og hvis mulighederne for videreuddannelse bliver dårligere, bliver det efter alt at dømme endnu sværere at fastholde medarbejderne i de essentielle jobfunktioner.

GRUND NR. 4: Hvis adgangen til de professionsuddannedes kandidatuddannelser forringes, er uddannelserne i overhængende fare for at måtte lukke.

De nyeste tal viser et generelt fald i, hvor mange der søger velfærdsuddannelserne på alle niveauer. Udviklingen bekymrer, og et faldende antal studerende risikerer at lukke kandidatuddannelserne.

Det vil ikke blot gøre karrierevejene dårligere, men vil lukke videns-og forskningsfelter ned, som vi har brug for til udvikling af velfærdssamfundet.

Kandidatuddannelserne til de professionsuddannede gør det muligt at forbedre velfærdssamfundet. Derfor vil det koste for os alle sammen, hvis en forringelse af SU'en vil betyde, at færre vil overveje at læse videre.