Debat: Syge i eget hjem kræver budget- og kompetenceløft i kommunerne

Flere og flere patienter behandles i eget hjem. Men kommunernes økonomi kan ikke følge med den politiske vision om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det skriver Grete Christensen i debatindlæg i Altinget.

Oprettet: 24.05.2018

Debatindlæg bragt i Altinget den 25. maj 2018. Skrevet af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

"Patienter i eget hjem modtager i dag specialiseret behandling og sygepleje i en grad, vi ikke har set tidligere. Borgerens eget hjem er allerede i dag en afgørende behandlingsarena for kronikere og multisyge. Det er derfor afgørende, at der investeres i de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer, så kvaliteten sikres. Sat på spidsen: De sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne er en forudsætning for realiseringen af visionerne for det sammenhængende sundhedsvæsen.

Fremtidens sundhedsvæsen tegner sig i disse år: Sygehusene laver den mest nødvendige og specialiserede behandling. Patienter udskrives til fortsat behandling og pleje i eget hjem. Hjemmet er en afgørende behandlingsarena for kronikere og multisyge. Primærsektoren skal sikre, at unødvendige hospitalsindlæggelser undgås.

Udviklingen kan allerede læses tallene:

  • Næsten alle (85%) de kommunale sygeplejersker har inden for det seneste år varetaget specialiserede sygeplejeopgaver.
  • 1/3 (29%) af de kommunale sygeplejersker udfører hver dag eller næsten hver dag specialiseret sygepleje.
  • Antallet af indlæggelser på under 12 timer er steget med 75 % for borgere på 80+ år fra 2009-2015.

Misforstå os ikke: Den skitserede udvikling er både god og rigtig. For vi ved, at det er patienternes ønske.  Og vi ved at trygge rammer er vigtigt for effekten af vores behandling, sygeplejen og støtte. Og vi har brug for at få mest mulig sundhed for pengene. Men sygeplejerskerne i kommuner og på hospitaler oplever også et voldsomt stigende arbejdspres, og kommunikation og koordination om patienter og borgere mellem kommuner og regioner kan og skal blive langt bedre. Tallene fra DSR Analyses nye akutundersøgelse understreger udfordringerne:

  • 6 ud af 10 sygeplejersker ansat på akutafdelinger på hospitaler oplever, at mellem 20 % og 50 % af de patienter, de møder i dagligdagen, kunne have undgået deres akutte somatiske skader og sygdomme med den rette indsats tidligere i forløbet.
  • Hver anden kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de inden for den seneste måned har oplevet, at hospitalskontakter blandt akutte patienter kunne have været undgået med den rette indsats.

Med den nuværende regerings planer for den årlige vækst i det offentlige forbrug på 0,3 %, vil det samlede sundhedsvæsen mangle på den forkerte side af 1 mia. kr. årligt frem mod 2025. Alene som følge af den demografiske udvikling. Det er et beløb som akkumuleres over år, og fastholdes disse planer, vil sundhedsvæsenet være underfinansieret med op mod 10 mia. kr. i 2025. Det er ikke den måde, vi bygger fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen på.

Det er derfor afgørende, at der i ØA19 afsættes økonomi til at kommunerne kan investere i medarbejdernes kompetencer i takt med, at flere og flere opgaver - såvel planlagt som uplanlagt - overdrages til kommunerne fra sygehusene. De sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne er en forudsætning for realiseringen af visionerne for det sammenhængende sundhedsvæsen.

Kilder: DSR's Tal og Analyser"

Læs debatindlægget i Altinget.