Debat: Ulige løn mellem kvinder og mænd er et politisk ansvar

Det ville være klædeligt, hvis vores samfund satte pris på dem, der tager sig af vores børn, ældre og syge, pointerer Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd i debatindlæg i Politiken.

Oprettet: 12.09.2018
Fotograf Anders Hviid/ Folketinget

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, bragt i Politiken den 12. september 2018.

Kvinder kan i dag se frem til at have 20 pct. mindre i pension end mænd. Selv om de har taget lige lange uddannelser og arbejdet gennem hele livet. Det kunne man læse i Politiken i går, og desværre er det jo ikke nyt. Man kunne også læse, at det ifølge forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, vil fortsætte sådan i de næste 50 år, hvis de unge fortsætter med at vælge uddannelse, som de gør.

Men det er helt forkert at lægge ansvaret for ligeløn over på den enkelte. Hvilket samfund ville vi have, hvis alle valgte uddannelse efter, hvor de kunne tjene mest? Den løsning ville i virkeligheden være den værst tænkelige, for hvem skulle så passe på samfundets mest udsatte? Så i stedet for at vente på at de unge vælger om, ville det være klædeligt, hvis vores samfund rent faktisk satte pris på dem, der passer og plejer vores børn, ældre og syge. Ikke bare med pæne ord, men med en ordentlig løn.

Hvis der skal reel ligestilling mellem fagene, kræver det vilje og handling fra politikerne på Christiansborg.

Som det er i dag tjener fuldtidsansatte 40-årige kvinder med en mellemlang videregående uddannelse i gennemsnit 76 procent af det, som jævnaldrende mænd med samme uddannelsesniveau tjener. Eksempelvis vil en diplomingeniør – mand eller kvinde – der arbejder 30 timer om ugen tjene mere end en sygeplejerske på fuld tid.

Den store forskel på lønnen mellem mands- og kvindedominerede fag skyldes historiske hensyn. Før i tiden fik mænd mere i løn end kvinder, fordi mændene typisk havde forsørgerpligten i familien. Den tid er vi som bekendt forbi. I dag sikrer ligelønsloven da også, at arbejdsgiverne ikke må gøre forskel på kvinder og mænd, der udfører det samme arbejde.

Alligevel er der mere end 40 år efter vedtagelsen af ligelønsloven stadigvæk meget store forskelle mellem fag med mange kvinder og fag med mange mænd.

Mens vi altså kender de historiske forklaringer, har jeg endnu til gode at høre et eneste godt argument for, hvorfor der ikke gøres noget ved denne urimelige forskel. Vi har i Dansk Sygeplejeråd og i andre faglige organisationer kæmpet hårdt ved hver overenskomstforhandling, men vi må erkende, at vi ikke kan skabe ligeløn ad den vej. Hvis der skal reel ligestilling mellem fagene, kræver det vilje og handling fra politikerne på Christiansborg. Så kom på banen politikere. Vi har brug for et samfund med stærke værdier, hvor løn for arbejde med mennesker belønnes på niveau med teknik, it og penge.

Læs artiklerne om PFA's kig på pension i Politikens artikler:

Kvinder uddanner sig mere end mænd: Men de får stadig lavere løn og pension

"Sygeplejerskestuderende: »Jeg er her ikke for at tjene kassen. Mit arbejdsliv bliver langt, og det skal være sjovt"