Debat: Vi kan få et sundhedsvæsen i verdensklasse - hvis vi vil

Der er ikke behov for store reformer og strukturændringer. Men der er brug for investeringer og for at holde fast i det, der allerede gør vores sundhedsvæsen godt. Særligt tre områder fortjener opmærksomhed i forbindelse med en sundhedsreform.

Oprettet: 28.11.2018

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, bragt i Avisen Danmark.

De fleste politikere er enige om, at det danske sundhedsvæsen skal være i verdensklasse. Men hvad vil det egentligt sige? Og hvordan når vi derhen?

Nogle mener, at der er behov for store reformer og strukturændringer. Det gør jeg sådan set ikke. Men der er brug for investeringer og for at holde fast i det, der allerede gør vores sundhedsvæsen godt. Her ser jeg særligt tre områder, som fortjener opmærksomhed i forbindelse med en sundhedsreform.

Flere sygeplejersker

Der er brug for at investere i flere hænder og hoveder, så sundhedspersonalet kan tage sig ordentligt af patienterne. Politikerne diskuterer for tiden, om der er blevet flere eller færre sygeplejersker. Det er i virkeligheden en ligegyldig diskussion - det interessante er, om der er nok. Her er alle vist enige i, at der er brug for at gøre noget.

I dag har personalet i sundhedsvæsenet 38 minutter til at lave de samme opgaver, som de havde en time til i 2001. For sygeplejerskerne er det tre ud af fire, der oplever, at de ofte har for travlt til at klare alle opgaver. Det sender dem ud i urimelige dilemmaer, hvor de skal vælge mellem, om det er den ene eller den anden patient, der må vente, selv om de begge har brug for hjælp. Fortsætter vi meget længere ud ad den vej, er det ikke bare medarbejdernes faglige stolthed og arbejdsglæde, der er på spil. Det er også patienternes tillid og sikkerhed.

Hvis vi ikke gør noget nu, vil presset kun stige, så der i 2025 vil mangle 6.000 sygeplejersker. Derfor er det først og fremmest vigtigt, at vi får uddannet flere. Hvis optaget på sygeplejerskeuddannelsen øges med 20 procent om året, vil det give 2.000 flere sygeplejersker i 2025. Det er realistisk, da der hvert år er mange ansøgere, der får afslag. Vi kan også mindske frafaldet på uddannelsen, og vi kan få flere sygeplejersker til at arbejde fuldtid, hvis vi giver dem et ordentligt arbejdsmiljø, nogle rimelige vagtplaner og bedre løn.

Bedre patientforløb

Sideløbende skal der mere fokus på det enkelte menneskes vej gennem sundhedsvæsenet for at undgå, at patienterne bliver kastebold mellem sygehuset, kommunerne og almen praksis.

I fremtiden vil man blive hurtigere udskrevet fra sygehuset. Det er især en udfordring for det stigende antal ældre og patienter med en eller flere kroniske sygdomme. De og andre patienter i komplekse forløb bør have lovfæstet ret til en forløbsansvarlig sygeplejerske, som kan sikre overblik og sammenhæng.

En anden udfordring bliver at sikre høj kvalitet, når behandling og sygepleje flytter fra sygehuset og ud i det nære sundhedsvæsen. Her risikerer kvaliteten at blive meget forskellig alt efter hvilken kommune, man bor i. Derfor bør sygehusene, kommunerne og almen praksis indgå bindende aftaler om fælles økonomi, ledelse og organisering.

Det er i det hele taget på tide at gøre op med autonomien i de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det kræver, at Christiansborg viser mod til at stille fælles krav til kvaliteten i de tre sektorer - også selv om det kommer til at gøre lidt ondt på det kommunale selvstyre og på egenrådigheden i almen praksis. Det er nødvendigt.

Tillid til fagligheden

Endelig bør der gives mere plads til at medarbejdernes faglighed. I dag kan en sygeplejerske ikke udføre simple opgaver som at tage en blodprøve eller lægge et kateter uden at spørge en læge først. Det er spild af alles tid.

Hvis politikerne vil udnytte sygeplejerskernes potentiale, bør de derfor give sygeplejerskerne lovgivningsmæssig bemyndigelse til på eget ansvar at udføre de opgaver, som de i forvejen er uddannet til, fuldstændig på linje med læger, jordemødre, kiropraktorer og tandplejere.

Den kommende tid skal politikerne beslutte, hvordan der skabes bedre sammenhæng og plads til flere ældre i et stærkt presset sundhedsvæsen. Jeg håber, at de husker at investere i flere medarbejdere. Verdensklasse skal måles på parametre som kvalitet og tryghed, og det får man ikke med et personale, der presses mere og mere i bund.