Deltid øger kønsforskelle på arbejdsmarkedet

Deltidsjob rammer hårdt på løn og pension. Der er brug for politiske initiativer for at opveje, at det oftest er kvinder, der søger deltid for at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, siger Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen.

Oprettet: 19.04.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Stadigt flere søger deltid for at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Nye tal fra Danmarks Statistik, som blev præsenteret i DRs Pengemagasinet onsdag, viser, at hver tredje dansker ønsker deltidsarbejde. Udviklingen slår stærkest igennem i de kvindedominerede fag og øger dermed de løn- og pensionsforskelle, der i dag er mellem mænd og kvinder. Det kalder på politiske initiativer som kan opveje forskellene i det kønsopdelte arbejdsmarked, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Det går den forkerte vej, når det i stigende grad er kvinder, der går på deltid og påtager sig ansvaret for at arbejds- og familielivet hænger sammen. De fleste sygeplejersker vil stadig gerne blive i deres fag, men når hver femte sygeplejersker siger, at de altid skal løbe meget stærkt i jobbet, så vælger de selv at kompensere for travlheden, og ønsket om deltid er dermed et symptom på, at der bliver løbet for stærkt. Der er brug for en mere lige deling af opgaverne i hjemmet, og det kommer først når lønnen bliver mere lige og når flere fædre tager en større andel af  barselsorloven,” siger Grete Christensen.

DR Pengemagasinet beregnede konsekvenserne af at gå på deltid for sygeplejerske Frederikke Marie Sørensen, som til daglig arbejder på Rigshospitalet. Regnestykket viste, at hun ved et deltidsjob på 32 timer frem for en 37 timers arbejdsuge, ville få udbetalt 2.600 kr. mindre i løn om måneden. Dertil kommer en mindre indbetaling til pension i resten af Frederikke Marie Sørensens arbejdsliv, som ville løbe op i en halv million kr., svarende til at hun som pensionist vil få udbetalt 1.800 kr. mindre om måneden.

Beregningerne viser det samme billede som pensionskassen PKA beregnede for Dansk Sygeplejeråd i 2016. Her fremgår det, at deltidsstillinger betyder en væsentlig dårligere pensionsindbetaling, fx vil en sygeplejerske på deltid (30 timer) have et tab på sin pension på 22.800 kr. om året sammenlignet med en sygeplejerske ansat på 37 timer. Deltidsansættelser betyder også lavere løn og et smallere økonomisk råderum for den enkelte. Fx vil en sygeplejerske på løntrin 6 på 37 timer få en grundløn på ca. 27.700 kr. om måneden, på 30 timer vil lønnen være faldet til godt 22.400 kr. om måneden. En forskel på 5.300 kr. hver måned.

Grete Christensen ser positivt på at arbejdet tilrettelægges fleksibelt både for kvinder og mænd, hvis der er mulighed for det.

”Men det må ikke være sådan, at vi understøtter et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor kvinderne vælger at gå ned i tid for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Det går både ud over kvinders livsindkomst og pension. Derfor er der brug for politiske initiativer, som udligner kønsforskellene på arbejdsmarkedet,” siger Grete Christensen.

Læs artikel på dr.dk: Mange drømmer om ændret arbejdstid