Demensalliancen: Bedre behandling kræver styrket uddannelse

Det er positivt, at der er afsat penge til efter- og videreuddannelse af plejepersonale, der arbejder med demens, men pengene må ikke gå til spilde, skriver Demensalliancen i debatindlæg på Altinget.dk.

Oprettet: 24.05.2017

Debatindlæg af Demensalliancen, der består af: Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, Karen Stæhr, sektorformand i FOA, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, og Torsten Fels, direktør i PenSam bragt på Altinget.dk den 24. maj

"Mennesker, der er ramt af demens, er helt afhængige af, at sundheds- og plejepersonalet har en stor viden om deres sygdom, og at de tilbud, de får, hænger godt sammen.

Uanset om plejen, behandlingen og rehabiliteringen foregår i hjemmet, på plejecenteret eller i behandlingssystemet, er der brug for kontinuitet i forløbene, og for at medarbejderne har en stor viden om sygdommen.

Det kræver stærke kompetencer, og at flere medarbejdere får en formel efter- og videreuddannelse på området.

Demensalliancen ser det derfor som et stort fremskridt, at regeringen i den nationale demenshandlingsplan har afsat en pulje på 139 millioner kroner til at øge kompetencerne hos de medarbejdere i kommuner og regioner, der står for behandlingen, plejen og omsorgen af mennesker med demens.

(...)

Der er brug for kompetencegivende uddannelse

De første 91,5 millioner kroner af kompetencepuljen er nu åben for ansøgninger frem til 19. juni. Det er vigtigt, at midlerne først og fremmest bliver brugt til at sikre et varigt kompetenceløft af det frontpersonale, som mennesker med demens er i berøring med i dagligdagen, frem for at blive drysset ud på en lang række små kommunale eller regionale her og nu-projekter, som ikke kan overføres fra den ene kommune eller region til den anden.

Midlerne bør derfor fortrinsvis bruges til at sætte det eksisterende uddannelsessystem i spil, så frontpersonalet kan få en formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse baseret på praksisnær viden, der kan bruges i hverdagen til gavn for mennesker med demens. Dette kan ske i dialog og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner om udvikling og forankring.

For at skabe en fælles tilgang til ansøgninger om demens-puljemidlerne samler Demensalliancen repræsentanter fra kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner til en ”partnerskabsdag” 24. maj i København. Formålet er at skabe dialog mellem parterne og sikre, at midlerne giver et langsigtet lærings- og kompetenceløft.

Det er nu, at vi skal sikre, at de investeringer, der foretages i uddannelse og læring, også giver de ønskede, markante forbedringer i fremtiden.

I Demensalliancen er vi optaget af at skabe et samfund, hvor ingen er alene med demens, og hvor mennesker med demens får en pleje og behandling af høj kvalitet.

Det kræver, at de midler, som Folketinget har afsat, forvaltes på en måde, så alle relevante medarbejdere sikres et varigt løft af deres kompetencer på demensområdet," skriver Demensalliancen blandt andet.

Læs hele debatindlægget her.

Læs også: