Derfor skal arbejdsrelateret smitte med Covid-19 anmeldes som arbejdsskade

Er du blevet smittet med Covid-19 som følge af dit arbejde, skal din sygdom anmeldes som en arbejdsskade. Din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant er klar til at hjælpe dig.

Oprettet: 01.04.2020
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

Bliver du smittet med Covid-19, og arbejder du med Covid-19 patienter, kan smitte efter en konkret vurdering godt være en arbejdsskade. Og den skal anmeldes. Det gælder både, hvis du er sygeplejerske eller er under uddannelse og ude i klinik. 

Det skal som udgangspunkt kunne sandsynliggøres, at man er testet positiv for Covid-19, og at man har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at man er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at mulig arbejdsrelateret Covid-19 smitte bliver anmeldt ud fra et princip om forsigtighed, fordi der er mange ubesvarede spørgsmål ved den nye virus. Vi ved f.eks. ikke med sikkerhed, om smitte kan give mén på længere sigt.

Sådan anmelder du Covid-19 som arbejdsskadesag
  • Gå til din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant og få vejledning og hjælp omkring anmeldelse af din Covid-19 sygdom som en arbejdsskade
  • I nogle tilfælde vil arbejdsgiver eller behandlende læge skulle anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men du har også mulighed for selv at anmelde
  • Læs mere om anmeldelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside: AES.dk
  • Det er væsentligt, at der sker anmeldelse hurtigst muligt og at fx diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige relation til Covid-19 smitte er beskrevet grundigt i anmeldelsen.

 

Læs mere om sygeplejersker og smitte med Covid-19