Det nære sundhedsvæsen styrkes af ny lægeoverenskomst

De praktiserende lægers organisation, PLO, er blevet enig med regionerne om en ny aftale for de praktiserende læger. Aftalen lægger op til ansættelse af andre personalegrupper i almen praksis – heriblandt sygeplejersker.

Oprettet: 14.09.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Sygeplejersker kan måske se frem til en nøglerolle i en mere moderne version af det nære sundhedsvæsen.
Foto: Lizette Kabré

Efter hele 10 måneders forhandlinger er de praktiserende læger blevet enige med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en ny aftale. Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft fra 1. januar 2018 og løber tre år frem.

Aftalen har fokus på at skabe bedre mulighed for behandling af kronisk syge i eget hjem og vil styrke den almene praksis ved at flytte flere opgaver fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen. Blandt andet skal de praktiserende læger fremover stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter.

”Vi påbegynder en omlægning, der skal ruste vores klinikker til en fremtid, hvor det nære sundhedsvæsen kommer til at spille en større rolle. Aftalen signalerer derudover en meget vigtig retning om mindre kontrol og større tillid til den praktiserende læges arbejde og faglighed. Det skal gøre os i stand til at sikre vores patienter en bedre service og bedre behandling,” siger PLO’s formand Christian Freitag.

Sygeplejersker kan få nøglerolle

Der er afsat penge i aftalen til at styrke opfølgende behandling af sårbare borgere samt en opprioritering af sygebesøg i borgernes egne hjem. Dermed er der også lagt op til ansættelse af andet plejepersonale i den almene praksis – deriblandt ikke mindst sygeplejersker.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mener, at aftalen rummer meget af det rette med fokus på bedre kvalitet i almen praksis og mere udgående hjælp til udsatte grupper. Hun opfatter det samlet set som en kærkommen styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

”Aftalen er en vigtig trædesten til fremtidens, moderne sundhedsvæsen. Kvaliteten løftes for både kroniske patienter og patientgrupper, der har behov for bedre opfølgning på behandlinger. Behandling i det nære miljø er derudover langt billigere end på sygehusene, så vi kan med aftalen få mere sundhed for pengene,” siger Grete Christensen.

Hun mener dog, det er afgørende, at aftalen - og de nye midler til almen praksis - også bruges til ansættelse af andre sundhedsfaglige grupper end læger.

”Det er i høj grad frontpersonalet og sygeplejersken, der sikrer det gode og trygge patientforløb. Mens lægen står for selve det sygdomsfaglige, så er det sygeplejerskerne, der finder tid til at tale med patienten om sygdomsforståelse, foretager målinger og får skabt forbindelsen til patientens hjemlige base,” siger Grete Christensen.

Læs andre relaterede artikler om emnet