Det psykiske arbejdsmiljø skal rettes op nu

Hundredtusinder af danskere er udsat for urimeligt psykisk pres, når de går på arbejde. Der er brug for handling nu, hvis det ikke skal blive endnu værre i fremtiden, fastslår Dansk Sygeplejeråds næstformand, Dorte Steenberg.

Oprettet: 10.05.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk

Hvorfor vælger et flertal i Folketinget at se til, mens stadig flere danskere – herunder tusindvis af sygeplejersker - rammes af stress eller lider under urimeligt psykisk pres i deres arbejdsliv?

Det spørgsmål stiller næstformand Dorte Steenberg fra Dansk Sygeplejeråd, efter et politisk flertal har afvist et nyt forslag fra SF og Enhedslisten. De to partier foreslår, at der laves en særlig bekendtgørelse med krav til det psykiske arbejdsmiljø, men det er foreløbig ikke lykkedes dem at skaffe flertal.

Det er dybt bekymrende, at politikerne ikke tager det psykiske arbejdsmiljø alvorligt, mener Dorte Steenberg.

”Arbejdsmiljøet udvikler sig i den helt forkerte retning, så der er uden tvivl brug for nogle nye redskaber, hvis vi skal vende udviklingen. Det kunne for eksempel være en bekendtgørelse, der opstiller nogle klare krav og retningslinjer til arbejdsgiverne, så jeg forstår ikke, at flertallet afviser forslaget,” siger hun.

Klare krav i Sverige

Dansk Sygeplejeråd er lige som SF og Enhedslisten inspireret af en nyere svensk bekendtgørelse, der i klare vendinger beskriver, hvad arbejdsgiverne skal gøre for at sikre sine medarbejdere mod psykisk pres, mobning og urimelige krav.

Ifølge den svenske bekendtgørelse er arbejdsgiverne for eksempel forpligtet til at sørge for, at medarbejdere kender deres arbejdsopgaver og de resultater, de forventes at levere. Arbejdsgiverne skal også sørge for, at chefer og mellemledere er uddannet i at forebygge og håndtere usunde arbejdsbelastninger blandt medarbejderne. Og så skal forventninger og krav til medarbejderne være i balance med ressourcerne på arbejdspladsen.

Ud over at stille klare krav til arbejdsgiverne giver bekendtgørelsen også det svenske svar på Arbejdstilsynet bedre mulighed for at skride ind, hvis reglerne bliver overtrådt.

Brug for handling nu

Det giver god mening at indføre et lignende regelsæt i Danmark, mener Dorte Steenberg.

”Da man lavede den nationale arbejdsmiljøstrategi i 2011, var målet, at der skulle være 20 procent færre psykisk overbelastede i 2020. Men i løbet af de seneste fire år er antallet steget med 17 procent. Det er helt tydeligt, at der er brug for handling nu,” siger hun.

De partier, der ikke kan støtte beslutningsforslaget fra SF og Enhedslisten, vil i stedet afvente anbefalingerne fra et nyt ekspertudvalg, der skal komme med forslag til en ny arbejdsmiljøindsats. Men udvalget er end ikke blevet nedsat endnu, og vi risikerer at måtte vente i længe på anbefalingerne, påpeger Dansk Sygeplejeråds næstformand.

”Det er simpelthen ikke rimeligt, at folk må gå på arbejde med ondt i maven eller melde sig syge med stress, fordi der ikke er styr på arbejdsmiljøet. Der er brug for en målrettet indsats, og det skal gå stærkt. Samfundet kan ikke være andet bekendt,” siger Dorte Steenberg.

Læs forslaget fra Enhedslisten og SF her.