DF og Enhedslisten støtter opgør med Tjenestemandsreformen

Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti og Pernille Skipper fra Enhedslisten fandt sammen om at ønske et opgør med Tjenestemandsreformen under ligestillingsdebat i Folketinget.

Oprettet: 15.04.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Pernille Skipper foran Christiansborg inden samråd med Ligestillingsudvalget om problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark. Taget 10. marts 2021.
Foto: Carsten Lorenzen

Regeringens årlige ligestillingsredegørelse blev torsdag debatteret af Folketingets partier. Under debatten et opgør med Tjenestemandsreformen af 1969, som Dansk Sygeplejeråd og andre faglige organisationer ønsker, diskuteret.

Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, benyttede debatten til at udfordre de andre ordførere på, om de støtter et opgør med Tjenestemandsreformen.

Partiet gik sidste år ud med en melding om, at uligeløn er et problem og foreslog, at der blev sat en særlig pulje af til at hæve lønnen til sygeplejersker og andre traditionelt kvindedominerede fag.

Under torsdagens debat slog Pernille Skipper et slag for, at det er på tide at gøre op med at omsorgsarbejde i det offentlige aflønnes som om det er et kald i sig selv:

”Tjenestemandsreformen fra 1969 blev til af politikere i Folketinget. Her sad politikere at politibetjente skulle aflønnes bedre end sygeplejersker. På trods af udviklingen, så består den skævhed stadig. Mange års overenskomstforhandlinger har bevist, at det kan ikkelade sig gøre at ændre ad den vej trods strejker. Igen og igen har de intet fået ud af det.”

Liselott Blixt tog selv opfordringen op i sin taletid og erklærede sig enig i, at det vil ”DF godt være med til at se på Tjenestemandsreformen”:

”Når vi taler kvindefag, så kunne jeg godt tænke mig, at regeringen fik kigget på Tjenestemandsreformen og den lønstigning som ikke er sket i kvindefagene, fordi kvinderne skulle bare gå derhjemme og være på deltid og passe mand, mad og børn, gøre rent osv. Det kunne godt trænge til et løft, som regeringen kunne tage sig af”, sagde Liselott Blixt.

Det er nye toner i Folketingssalen, men kommer efter at der de seneste uger er lydt lignende toner fra flere DF’ere i debatindlæg i medierne.

Under debatten efterlyste det Radikale Venstres Samira Nawa kønsopdelte lønstatistikker men ordføreren blev ikke afkrævet et svar på stillingtagen til Tjenestemandsreformen.

SF’s Astrid Carøe medgav, at den skæve løn mellem traditionelt kvindedominerede og mandsdominerede fag er et problem, men hun fastholdt partiets linje med, at det skal løses ved trepartsforhandlinger.

”Det er vigtigt at skille tingene ad. Vi kan gøre mere for ligeløn, men vi skal ikke blande os i overenskomstforhandlingerne.”

Venstres Fatma Øktem vægrede sig ligeledes ved politisk indblanding og henviste til arbejdsmarkedets parter. De konservative og Nye Borgerlige mener ikke, der er et problem. Socialdemokraternes Lars Aslan Rasmussen henviste til partiets beskæftigelsesordfører og hans partifælle, beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard, afviste at kommentere under henvisning til de verserende overenskomstforhandlinger.

Regeringens redegørelse omtaler den manglende ligeløn mellem traditionelt kvindedominerede fag og mandsdominerede fag som et problem i forordet. Redegørelsen indeholder dog ingen konkrete initiativer til, hvordan den vil bidrage til at løse problemet.

Link til redegørelsen.

Folketingets debat.