Diabetesfagfolk: Sygeplejersker skal spille større rolle i behandlingen

DEBAT: Vi skal turde gentænke sygeplejerskernes rolle, hvis sundhedsvæsnet skal løfte behandlingen af diabetes, mener Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og Steno Diabetes Center.

Oprettet: 18.11.2020

Debatindlæg i Altinget skrevet af:  Dorthe Boe Danbjørg, næstformand, Dansk Sygeplejeråd, Nina Johansen, formand, Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, Karin Johansen, oversygeplejerske, Steno Diabetes Center Sjælland, Mette Holsing, oversygeplejerske, Steno Diabetes Center Aarhus, Dorrit Thorsen, oversygeplejerske, Steno Diabetes Center Copenhagen, Ulla Bjerre-Christensen, uddannelseschef, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Flere får diabetes, men færre dør af sygdommen. Sådan lød den både gode og knap så gode status på diabetes i Danmark i forsommeren. 

Bag den status gemmer sig en sundhedsfaglig hverdag i rivende udvikling: Hver uge får nye personer konstateret diabetes. Samtidig bliver behandlingen forbedret, der kommer ny viden, og teknologien bliver konstant forbedret og tilbyder nye løsninger.

Sygeplejerskerne har en helt central rolle i den hverdag. De indgår i plejen og behandlingen af personer med diabetes på hospitalerne, og de har overtaget en række vigtige opgaver i sengeafdelinger, diabetesambulatorierne i kommunerne og i almen praksis.

Her står de både for dele af behandlingen, undervisningen og har samtaler med personer med diabetes om hverdagen med en kronisk sygdom, som kræver opmærksomhed hver dag og hele tiden.

Det er værd at anerkende – men det er også værd at udvikle. For når hele området udvikler sig, skal vi også turde gentænke sygeplejerskernes rolle og sikre, at det fremover bliver et endnu større aktiv for en lang række personer, der er ramt af en alvorlig, kronisk sygdom.

Skal i spil på ny måde

Generelt er der et voksende pres på det danske sundhedsvæsen med blandt andet stigende levealder, flere med kronisk sygdom, flere multisyge borgere og et større behov for at koordinere opgaver mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. 

Diabetes er en af de hyppigste kroniske lidelser i Danmark, og samfundet bruger store ressourcer på at behandle tilstande, som potentielt kunne være undgået ved bedre forebyggelse, behandling og vejledning. 

Her kan sygeplejerskernes faglighed og ekspertise nytænkes, komme i spil og skabe en afgørende forskel. Vi har allerede nu en lille skare af diabetessygeplejerskepionerer, som er fagligt superkompetente og engagerede og som fungerer som rollemodeller på deres område.

De har oparbejdet en specialisering, som gør dem i stand til at varetage samtaler og konsultationer med personer med diabetes på et højt fagligt niveau.

Den specialiserede sygeplejerske er dog sjælden. For modsat lægerne, der uddannes til specialister, uddannes sygeplejerskerne som generalister, og de forventes at kunne varetage en bredere vifte af sygdomme. De har ikke i samme grad som lægerne mulighed for at specialisere sig, men hvorfor egentlig ikke?

Goddag til den specialiserede diabetessygeplejerske

Vi mener, at der er behov for en specialuddannelse i diabetes for sygeplejersker, og vi mener, at det kan være en inspiration for andre store og kroniske sygdomme.

Faktisk mener vi det så meget, at vi på Steno Diabetes Center på Sjælland, i Aarhus og i København er gået sammen med fagligt selskab for diabetes og professionshøjskolerne de tilsvarende steder om at gøre dette behov konkret.

De første sygeplejersker forventes at starte på uddannelsen i foråret 2021 og er færdiguddannede i efteråret 2022. Det er ikke uden grund, at vi er mange om opgaven.

Vi skylder både personer med diabetes og sygeplejerskerne en faglig stærk og ensartet uddannelse på tværs af landet. En uddannelse, som kan bruges både i almen praksis, i kommunerne og i hospitalssektoren, og som kan sikre, at vi får en ensartet høj faglighed i hele landet.

En uddannelse, som gør, at personer med diabetes møder fagligt stærke og specialiserede diabetessygeplejersker, som kan møde personer med diabetes der, hvor han eller hun er og sammen med denne skabe det bedst mulige liv med diabetes.

Højt internationalt niveau

Danmark har en lang tradition for at være førende på diabetesområdet.

Lad os nu i tilgift give sygeplejerskerne den faglige og professionelle stærke uddannelse, som afspejler, at Danmark også har et sygeplejefagligt niveau, som vi også internationalt kan være stolte af.

Der er ingen bedre dag end World Diabetes Day til at markere det og ønske en uddannelse, som giver sygeplejerskerne en større selvstændighed til i samarbejde med personer med diabetes og det øvrige diabetesteam at sikre, at personer med diabetes får den bedst mulige behandling og bliver set som hele mennesker. 

For uanset mærkedag og tema er det i sidste ende der, sygeplejerskerne gør og kommer til at gøre en forskel: I indsatsen for, at den enkelte med diabetes kan have det bedst mulige liv med sygdomme.

Link til debatindlæg i Altinget