Dorthe Nielsen udnævnt til professor i sårbarhed

Sygeplejerske Dorthe Nielsen har i mange år forsket i ulighed i sundhed og forsøgt at lette ældre indvandreres adgang til sundhedsvæsenet. Nu er hun blevet udnævnt til professor i sårbarhed.

Oprettet: 09.06.2020
Maria Klit, mkl@dsr.dk

”Mit håb er, at vi ved at få skabt mere fokus på denne patientgruppe vil kunne generere viden, der er overførbar til andre sårbare grupper i sundhedsvæsenet.”

Sådan siger sygeplejerske, cand.scient.san. og ph.d. Dorthe Nielsen, der netop er blevet udnævnt til professor i sårbarhed på Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved Syddansk Universitet.

Hun har længe forsket intensivt i sårbare patienters adgang til sundhedsvæsenets tilbud og ydelser, og har siden 2016 været ansat som lektor i tværkulturel sygepleje og indvandrermedicin på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital.

”Mit forskningsfelt er præget af en meget holistisk tilgang til sårbare ældre og deres familier. Ældre med etnisk baggrund er ekstremt udfordrede i sundhedsvæsenet, og det er helt tydeligt, at sårbarheden smitter – også til de øvrige familiemedlemmer, som ofte står med en kæmpe byrde,” siger Dorthe Nielsen med henvisning til, at ældre med anden etnisk baggrund end dansk har markant ringere kendskab og adgang til sundhedsvæsenet end etniske danskere. Det skyldes faktorer som blandt andet sproglige barrierer, manglende viden og dårlig økonomi. I Danmark tager det fx 40 år at optjene retten til fuld folkepension, hvilket de færreste indvandrere har opnået. Det betyder i mange tilfælde, at resten af familien står med et stort ansvar for den ældres sundhed og trivsel.


Håber på nyt videnscenter

Dorthe Nielsen blev uddannet sygeplejerske i 1991 fra sygeplejeskolen i Odense, og blev i 2010 ansat som adjunkt på Syddansk Universitet med tilknytning til Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Hun har med sin nye titel intentioner om at udvikle det etnogeriatriske forskningsfelt, og er blandt andet i gang med at rejse midler til etableringen af et videnscenter om sårbarhed og etnogeriatri i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik og geriatrien på Odense Universitetshospital.

I Dansk Sygeplejeråd glæder man sig over udnævnelsen af endnu en professor med sygeplejefaglig baggrund.

”Det er både glædeligt og væsentligt, at vi ser flere sygeplejersker med professortitel. Det er deres forskning, der skal være med til at forme sygeplejefagets udvikling og de sundhedsfaglige forskningsmiljøer. DSR ønsker Dorthe Nielsen stort tillykke,” siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg