Drop sort-hvid-tankegangen om teknologi

DEBAT: Det skal foregå bedre og mere gennemtænkt, hvis vi skal udnytte det potentiale, som teknologi rummer. Det har Dorthe Boe Danbjørg, der er næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, tre bud på, hvordan vi gør.

Oprettet: 16.05.2023

Debatindlæg af næstforkvinde i DSR, Dorthe Boe Danbjørg, bragt i CareTech. 

Ny teknologi kommer med et stort potentiale. Og med lige så mange udfordringer og dilemmaer. Vi bliver nødt til at have blik for begge dele.  

Teknologi kan ikke reduceres til noget kun godt eller skidt. Det er et område fyldt med udfordringer og dilemmaer, men også af meget store potentialer. 

Der er opstået en politisk diskurs, hvor der tilsyneladende ikke er grænser for, hvilke problemer teknologier kan være med til at løse. Når vi går ud på afdelingerne på hospitalerne eller i kommunerne, er det dog et andet billede, der tegner sig. For godt nok har vi et moderne sundhedsvæsen, hvor teknologier er en naturlig og integreret del af arbejdsdagen. Men nye – og halvgamle – teknologier giver også bare rigtig mange udfordringer.

Det betyder ikke, at vi skal sige nej til ny teknologi. Endelig ikke. Men det betyder, at det skal foregå bedre og mere gennemtænkt, hvis vi skal udnytte det potentiale, som teknologi rummer. Det har jeg tre bud på, hvordan vi gør. Men først lidt mere om, hvad det er for nogle udfordringer, der opstår, når ny teknologi rammer virkeligheden. 

Når teknologier virker fremmedgørende

Nye teknologier kommer med både fordele og ulemper. Vi vil helst bare have fordelene, og det er nok også dem, mange er tilbøjelige til at fokusere på. Men i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter og borgere kommer teknologi altså ikke kun med det gode. 

Tag eksempelvis videostuegang, som gør det muligt for de pårørende at være med, selv om de bor langt væk. Det er jo supersmart. Alligevel kan man som læge og sygeplejerske opleve, at skærmen trækker fokus væk fra patienten, at teknikken driller, og at der reelt ikke er tid sparet.  

Også i andre situationer kan teknologien potentielt være fremmedgørende. Eksempelvis kan hjælpemidler have den modsatte virkning, end de var sat i verden for. Kørestole og lifte kan være med til at gøre livet lettere for både de ældre og medarbejderne, men kan også være med til at reducere vores fornemmelse for mennesket.  

Filosof Jakob Birkler er også bekymret, for ender vores blik væk fra patienten, så patienten ikke længere er en, man kigger på, men klikker på? 

Det er vigtige etiske dilemmaer at være bevidst om, og som nok handler mere om den måde, vi bruger teknologien på, end teknologien i sig selv. 

Begrænset klinisk værdi

Det er ingen hemmelighed, at nye teknologier har givet mange sundhedsprofessionelle grå hår i hovedet. Det er med til at skabe modstand.