DSR: Derfor kommenterer vi ikke lækket rapport

DSR-formand Grete Christensen kalder det meget frustrerende, at informationer er lækket fra Lønstrukturkomiteen, mens arbejdet stadig er i gang og sygeplejerskerne fortsætter kampen for ligeløn i den offentlige sektor.

Oprettet: 26.05.2023
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Claus Bech

Alle involverede parter i Lønstrukturkomiteen har aftalt ikke at kommentere på komiteens arbejde, mens arbejdet står på. Den aftale overholder DSR, og derfor kommenterer sygeplejerskernes fagforening ikke på lækket af den ufærdige rapport.

På den baggrund udtaler Grete Christensen:

"Jeg synes, det er meget frustrerende, at informationer er lækket fra Lønstrukturkomiteen. Arbejdet er stadig i gang, og vi fortsætter kampen for ligeløn i den offentlige sektor i komiteen, fordi det er en forudsætning for at løse mangeludfordringerne i velfærdsfagene.” 

”Manglen på sygeplejersker er nu så alvorlig, at det fører til sengelukninger og længere ventelister på de offentlige sygehuse. Flere steder er arbejdspresset så stort, at sygeplejerskerne de senere år har ”stemt med fødderne”, og antallet af sygeplejersker på de offentlige sygehuse er det laveste siden 2018. Men sygeplejerskerne er sammen med andre kvindedominerede fag i den offentlige sektor fastlåst i et lønhierarki, hvor lønnen ikke står mål med uddannelse, ansvar og opgaver. Derfor er politikere og arbejdsgivere nødt til at se på lønnen, for hvis lønnen for sygeplejersker forbliver uændret, kan man ikke fastholde og rekruttere nok sygeplejersker”, slår DSRs formand fast.

Ulige lønstrukturer bidrager til et skævt, kønsopdelt arbejdsmarked, hvor traditionelt mandedominerede fag tillægges større økonomisk værdi end traditionelt kvindedominerede fag. Det påvirker ligestillingen - fx i form af familiers valg om, hvem der går på barsel, på deltid, bliver hjemme på barns første sygedag mm. Det påvirker også ligestillingen på arbejdsmarkedet, pointerer Grete Christensen:

”Undersøgelser viser, at de unge ser på lønnen og livsindkomsten, når de skal vælge fag. Sygeplejerskernes langvarige kamp for ligeløn forstærkes også af det igangværende opgør med strukturel sexisme, som med #metoo har fået bred folkelig og politisk opbakning. De unge vil ikke længere acceptere lavere løn på grund af køn, og derfor haster det med ligeløn - for hele vores samfunds skyld – og i særdeleshed for at vi kan få rettet op på sygehusenes situation."