DSR: Det bliver et syvtal til 10-årsplanen

Med en bred politisk aftale om 10-årsplan for psykiatrien, er der langt om længe udsigt til, at psykiatrien kan få et løft. Alle ønsker bliver bestemt ikke opfyldt, men det er trods alt en start, lyder vurderingen fra DSR.  

Oprettet: 27.09.2022
Mai Brandi Ludvigsen@dsr.dk

Så kom den endelig. En 10-årsplan for psykiatrien er faldet på plads efter stort og langvarigt pres fra mange sider. Med aftalen løftes psykiatrien med 450 millioner frem til 2023, hvoraf 100 millioner skal gå til forskning. Fra 2024 forpligter aftalepartierne på at finde ca. 500 millioner årligt.

Indsatsen er til at begynde med koncentreret om fem områder med særligt stort behov. Den følger dermed det faglige oplæg, som kom fra Sundhedsstyrelsen i januar. Samlet set tages der hul på i alt 19 ud af 37 anbefalinger i det faglige oplæg.

De fem prioriterede indsatsområder er:

  • Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  • Styrkede indsatser til mennesker med svær psykisk lidelse og opstartspakke
  • Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
  • Styrkede tværfaglige, tværsektorielle og evidensbaserede miljøer
  • Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser

Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, peger på, at der skal mere til, end der nu er aftalt:

”Vilkårene i psykiatrien har været under al kritik længe, så det er godt, at der nu er landet en bred politisk aftale. Det giver håb for både patienter og medarbejdere, også selv om aftalen bestemt ikke løser alle problemer. Det undrer mig, at man ikke har kunnet finde flere penge, når alle er enige om, at psykiatrien skal prioriteres. Det bliver kun til et syvtal herfra, for selvom der er gode takter, så er der en del mangler,” siger hun og fortsætter:

”Jeg glæder mig især over, at der er fokus på bedre hjælp til børn og unge og på kompetenceudvikling og forskning. Samtidig er jeg skeptisk overfor, om man kan indfri de høje ambitioner, når der kun er afsat en halv milliard om året. I Dansk Sygeplejeråd kunne vi også godt have tænkt os et stærkere fokus på fastholdelse og rekruttering. Ambitionerne lykkes kun med flere sygeplejersker og andre relevante faggrupper.”

Tidlig indsats hos børn og unge

For at forebygge psykisk mistrivsel og psykiske lidelser hos børn styrkes den tidlige og forebyggende indsats i grundskolen. Det foreslås at afdække erfaringer og udvikle og afprøve værktøjer, der skal kunne bruges i grundskolen, hvor lærere skal kunne genkende begyndende mistrivsel og tidlige symptomer på psykisk lidelse.

”Vi skal blive bedre til at opdage og forebygge mistrivsel hos børn og unge, også fra de er helt små. Her spiller sundhedsplejerskerne en stor rolle, og det mangler fuldstændig i aftalen. Vi ved ellers, at konkrete screeningsværktøjer, som allerede bruges i nogle kommuner, virker,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Fokus på forskning og kompetenceudvikling

En anden af de prioriterede indsatser handler om bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykisk sygdom. Derfor skal området prioriteres i forhandlinger om forskningsreserven for 2023. Initiativet skal være med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser modtager indsatser af høj faglig kvalitet.

Det vil også styrke de faglige miljøer og muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere på tværs af det samlede psykiatriområde.

”Der har længe været brug for en styrkelse af forskningen indenfor psykiatrien, derfor er det virkelig positivt, at der afsættes 100 millioner her. Den forskningsbaserede tilgang er nødvendig for den faglige udvikling til fordel for både patienter og medarbejdere.”

”Når det er sagt, er ambitionerne i forhold til kompetenceudvikling generelt for ukonkrete. Vi mangler reelle mål - herunder mål for hvor mange sygeplejersker der skal have specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje. Der er brug for faglige fyrtårne, der kan løfte og udvikle hele psykiatrien,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Læs aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed