DSR: Finansloven giver håb forude

Dansk Sygeplejeråd glæder sig over politisk vilje til at investere i sundhedsvæsenet

Oprettet: 02.12.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

”Regeringens finanslov er første skridt på vejen til et sundhedsvæsen, der gør op med effektiviseringer og nedskæringer i de sidste mange år. Nu får regionerne for første gang øremærkede penge til at arbejde med bedre sygeplejerskenormeringer, til gavn for de sygeplejersker der allerede er ansat og til gavn for patienterne,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

”Derudover er jeg glad for, at der er fundet penge til at løfte psykiatrien, og det er generelt meget positivt, at Regeringen kommer med et reelt løft af velfærden i Danmark”, siger Grete Christensen.

Kan man finde 1000 sygeplejersker?

Regeringen har afsat 300 mio. til flere sygeplejersker på sygehusene på finansloven i 2020 og 600 mio. i 2021 og frem, svarende til 500 ekstra sygeplejersker næste år og 1.000 derefter. En af udfordringerne i Regeringens plan er dog, at der aktuelt er meget lav ledighed blandt sygeplejersker og ikke findes sygeplejersker nok i Danmark til at opfylde ambitionen. Men ifølge Dansk Sygeplejeråd er der en række tiltag, der allerede nu kan frigøre arbejdskraft og skaffe flere sygeplejersker.

”Først og fremmest skal der arbejdes for at fastholde de sygeplejersker som allerede er derude. Der skal investeres i at skabe gode arbejdspladser, hvor der er fokus på høj kvalitet i plejen og behandlingen, og hvor udgangspunktet er, at tempoet sættes efter at så mange som muligt arbejder på fuld tid, hvor arbejdsmiljøet og den faglige ledelse er i højsædet. Så vil det også være muligt at give de sygeplejestuderende nogle gode kliniske forløb, og håbet er at der vil være færre, der forlader faget, færre der går ned med stress eller bliver syge og flere som fuldfører uddannelserne. Så pengene skal blandt andet bruges til at skabe en positiv spiral, der betyder større arbejdsglæde, færre sygemeldte og færre patientklager, siger Grete Christensen.

Bedre uddannelse, intro og udnyttelse af kompetencer

Dansk Sygeplejeråd anbefaler desuden, at man øger optaget på uddannelsen og samtidig indfører en politisk målsætning om at mindske frafaldet. Sænker man frafaldet fra de nuværende 25 til 15 pct., vil der allerede fra 2020 være flere sygeplejersker.

”Derudover er det afgørende at sikre, at nyuddannede får en god introduktion. I dag er der for mange, der giver op, før de rigtig er kommet i gang, fordi hverdagen simpelthen er for hård, det er nødvendigt at investere i vores unge sygeplejersker, de er vores fremtid.”, siger Grete Christensen.

”Men et løft af sygeplejerskerne gør det ikke alene, vi skal også kigge på, hvordan vi bedst udnytter kompetencerne hos alle faggrupper i sundhedsvæsenet. Der ligger et potentiale i at lade medarbejderne bruge deres kompetencer bedst muligt,” siger Grete Christensen.

Finanslov løser ikke alt

Hun understreger dog, at Finansloven er første skridt på vejen, som giver en saltvandsindsprøjtning til hospitalerne, men på ingen måde løser alle problemer i vores samlede sundhedsvæsenet.

”Det er klart, at man ikke bare fikser alle problemer med et fingerknips – eller en finanslov. Men med den politiske vilje fra Regeringen, går tingene i den rigtige retning. Det glæder vi os til at arbejde videre med Regeringen, regionerne og kommunerne om”, siger Grete Christensen.