DSR: Fredspligten skal overholdes

Arbejdsretten har torsdag d. 23. september indskærpet fredspligten og endnu en gang understreget overfor Dansk Sygeplejeråd at medlemmerne skal holde arbejdet normaliseret. ”Nu skal det stoppe”, siger Grete Christensen.

Oprettet: 23.09.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk

Arbejdsretten har på mødet med parterne torsdag understreget situationens alvor, og slår fast, at de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er en overtrædelse af en af de arbejdsretslige grundregler.

Arbejdsretten fremhæver, at der gælder fredspligt, og påpeger, at uanset hvad man mener om overenskomstresultatet, bør medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd virkelig se at få genoptaget arbejdet og holde det normaliseret.

”Arbejdsretten understreger situationens alvor, og kom i dag med en direkte opfordring til at overholde fredspligten. Som formand for DSR anerkender jeg naturligvis fredspligten, og i DSR gør vi alt hvad vi kan for at den bliver overholdt. Derfor tager vi endnu en gang klart afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og kan ikke kraftigt nok opfordre medlemmerne til at holde arbejdet normaliseret,” siger Grete Christensen.

Den 16. september fastsatte Arbejdsretten en bod på 56 kr. i timen for de sygeplejersker, der deltog i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser før Arbejdsrettens pålæg d. 9. september. Her fik de besked om at genoptage arbejdet og holde det normaliseret.

Sygeplejersker, der har deltaget i nedlæggelser af arbejdet efter d. 9. september, pålægges en bod på 86 kr. i timen. Derudover kan alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk fra arbejdet.

Siden Folketinget ophøjede mæglingsforslaget fra forligsmanden om overenskomstforhandlingerne til lov, og dermed afsluttede strejken, har sygeplejersker landet over deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Senest på Amager-Hvidovre Hospital, Bornholm Hospital og Aalborg Hospital.