DSR kongres: Nu sættes retningen for de næste fire år

Tirsdag åbnede Dansk Sygeplejeråds kongres med taler fra Grete Christensen, Lizette Riisgaard og Stephanie Lose. På kongressen skal der sættes retning for det politiske arbejde og tages stilling til 45 kongresforslag om blandt andet løn og organisering.

Oprettet: 17.05.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
”Vi siger nej til uligeløn,” lød det blandt andet fra Grete Christensen under åbningen af DSR's kongres.
Foto: Søren Svendsen

Der er mange ting på dagsordenen, når 156 kongresdelegerede fra den 17. til den 20. maj mødes i Aarhus. Her skal de debattere og beslutte, hvad DSR skal arbejde med politisk i de næste fire år. Det handler blandt andet om løn og arbejdsvilkår og om manglen på sygeplejersker. Men også om sundhedspolitik, uddannelse, udvikling, forskning og organisering.

Formand Grete Christensen satte rammen for kongressen i sin åbningstale.

”Velfærden er under pres, og vi nødt til at se hinanden i øjnene og spørge, hvad det er for et samfund, vi ønsker i fremtiden. Som sygeplejersker ønsker vi fri og lige adgang til sundhedsvæsnet – og vel og mærke til et sundhedsvæsen med høj kvalitet og patientsikkerhed. Vi ønsker, at de ældste borgere får en værdig afslutning på livet. Vi ønsker ligestilling og ligeløn mellem kønnene. Men det kommer ikke af sig selv,” lød det fra talerstolen.
Se hele talen på video eller læs den fulde tale her

klap

I salen blev der kvitteret med bifald fra de delegerede, dvs. de sygeplejersker, der er valgt til at repræsentere sygeplejerskerne i DSR’s kredsbestyrelser, hovedbestyrelsen, SLS og Lederforeningen. Bifaldende faldt støt, ikke mindst når talen rundede løn.

”Jeg har en klar forventning til regeringen og Folketinget på det her område. I kølvandet på lønstrukturkomiteen skal der ske politisk handling. Det kræver først og fremmest, at der sættes penge af til at skabe ligeløn i Danmark,” lød det fra Grete Christensen, der fik stående bifald for sin beretning.

Lizette Riisgaard: Ingen har opnået noget ved at stå alene

Herefter gik Lizette Riisgaard, formand for FH på talerstolen. Hun tog forskud på debatten om DSR’s medlemskab af FH, som der er stillet kongresforslag om:

”Jeg ved godt, at man indimellem kan få følelsen af at det ville være nemmere, hvis man bare var sig selv og kunne handle på egne vegne. For så ville man da i hvert fald kunne få det, man gerne ville have. Eller ville man? Det kan da godt være, at det ville gå meget godt første gang, men jeg køber ikke præmissen. For hvis man tror, at det at stå alene er mere værd end at stå i samlet flok, så glemmer man de sidste mange års resultater. Ingen har nogensinde opnået noget på arbejdsmarkedet ved at stå alene.”

Lizette Riisgaard fortalte, at hun, ligesom sygeplejerskerne, ser frem til lønstrukturens anbefalinger. For selv om der er mange udfordringer på sygeplejerskernes område, er der også udfordringer på andre områder. Derfor er der brug for at der bliver fundet fælles løsninger.

_22b1802xw

Lizette Riisgaard kom også ind på et andet varmt emne, nemlig deltid.

”Tro mig, jeg ved godt at det ikke er 37 timer, der står foran øjnene af jer og blinker.”

”Men det skal jo være sådan, at det er muligt at arbejde på det, som vi har sagt er fuld tid i Danmark,” lød det fra FH-formanden.

Stephanie Lose: fastholdelse er afgørende

Sidste kvinde på talerstolen var Stephanie Lose, 1. næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark. Hun lagde ud med at opridse de udfordringer, som sundhedsvæsenet og regionerne står over for på grund af den demografiske udvikling.

Det handler ikke bare om penge, men om at finde de hænder og hoveder, der er brug for, og uanset hvad vi gør, kan vi ikke rekruttere os ud af det. Derfor kan vi ikke bare gøre det samme i sundhedsvæsenet, som vi er vant til, lød budskabet fra Stephanie Lose. Det handler blandt andet om ny teknologi.

_22b1901xw

”Jeg ved, at vi skal have et stift blik rettet mod arbejdsglæden. Hvordan vi kan styrke arbejdsmiljøet og den motivation, der er på de regionale arbejdspladser. Det er en hel væsentlig del af at fremtidssikre sundhedsvæsenet og forudsætningen for, at vi kan rekruttere,” lød det fra Stephanie Lose.

”Men jeg vil gerne sige, at selv om vi ofte siger rekruttering og fastholdelse i samme sætning, og selv om vi er optagede af begge dele, så er der ikke nogen tvivl i mit sind om, at den del, der hedder fastholdelse i den sætning, er helt afgørende.”

Ifølge Stephanie Lose handler det blandt andet om bedre vagtplanlægning og mindre vagtbelastning ved at få flere til at løfte. Det handler også om deltid, hvor der kan ses store forskelle afdelinger imellem, og det skal der læres af.

Derudover skal karrierevejene føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, lød det fra Stephanie Lose. Og der skal være endnu mere prestige i det, der foregår tæt på patienterne.


Dermed var der lagt op til den debat, som skal foregå over de næste fire dage.

Som medlem af DSR kan du følge kongressen online.
Tilmeld dig og se programmet her