DSR med i Robusthedskommissionen

Når Robusthedskommissionen går i gang med arbejdet, sidder DSR med ved bordet. Næstforkvinde Dorthe Boe Danbjørg er udpeget som et af FH's medlemmer af kommissionen.

Oprettet: 29.08.2022
Jakob Lundsteen, jlu@dsr.dk

Hvordan kan samfundet sikre mere personale i sundhedsvæsnet, og hvordan bliver der mere tid til kerneopgaven?

Det er essensen af den opgave som regeringens Robusthedskommission skal komme med anbefalinger til, og som får deltagelse af næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg. 

”Vi glæder os til at indgå i arbejdet og er glade for anerkendelsen af, at personalet er den vigtigste ressource. Jeg ser meget frem til at bidrage med input fra Dansk Sygeplejeråd,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Kommissionen ledes af Søren Brostrøm og vil herudover bestå af otte ekspertmedlemmer og otte medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter.

“Sundhedsvæsenet er presset mere end nogensinde, derfor er det vigtigt at samle eksperter og arbejdsmarkedsparter til at være med til at komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de udfordringer der er i sundhedsvæsenet nu og på sigt”, siger Dorthe Boe Danbjørg, som er blevet udpeget som et af FH’s medlemmer af kommissionen.

Kommissionen skal løbende komme med anbefalinger, hvor de første anbefalinger skal forelægges regeringen primo 2023. Kommissionen skal afrapportere sine samlede anbefalinger senest ved udgangen af 2023. 

Læs mere om Robusthedskommissionen