DSR støtter forslag om tjenestenummer til offentligt ansatte

Medarbejderne skal beskyttes. Derfor støtter Dansk Sygeplejeråd et nyt borgerforslag, der skal sikre, at man som offentligt ansat bliver registreret med et tjenestenummer fremfor med fulde navn.

Oprettet: 03.03.2021
Vivian Petersen, redaktionen@dsr.dk
Sygeplejersker dokumenter på computer
Foto: Lena Rønsholdt

Et nyt borgerforslag skal sikre, at man som offentligt ansat bliver registreret med et tjenestenummer, både i log-visningen og ved dokumentation i en patientjournal for at beskytte medarbejderne. Næstformand Dorthe Boe Danbjørg støtter forslaget, for medarbejdernes sikkerhed er en vigtig dagsorden for Dansk Sygeplejeråd.

De seneste år er offentligt ansatte blevet mere udsatte, når de går på arbejde. Elektronisk journalisering og log har nemlig gjort, at borgerne har adgang til deres helbredsoplysninger hjemmefra, og dermed er adgangen til oplysninger om personalet også blevet lettere tilgængelig.

Logning er registrering af hvem, der har foretaget opslag i ens patientjournal. Den oplysning kan borgere i de fleste regioner finde på nettet.

Det kan skabe utryghed og mental mistrivsel, og medarbejdere er bekymrede for at opleve vold, trusler og uønsket kontakt i fritiden, fordi de er nævnt ved fulde navn, og det ønsker Dansk Sygeplejeråd at ændre.
 

Bekendtgørelser på vej

Heldigvis træder en ny bekendtgørelse i kraft den 1. juli 2021, som betyder, at medarbejderne fremover kan bruge initialer eller anden entydig identifikation ved journalføring i stedet for fulde navn.

’’DSR har i længere tid deltaget i et lovmæssigt arbejde med revidering af journalføringsbekendtgørelsen og sammen med andre organisationer gjort opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at man ikke er bedre beskyttet som ansat i sundhedsvæsenet. Derfor er vi glade for den nye bekendtgørelse”, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Men i december 2020 kom der pludselig et forslag til en ny log-bekendtgørelse, som foreskrev, at fulde navn skulle fremgå af logningen. Det er siden sat i bero efter indsigelse fra bla. Dansk Sygeplejeråd.

”Det der skal stå i en bekendtgørelse om logning skal naturligvis være det samme som det, der står i journalføringsbekendtgørelsen, ellers giver ingen af bekendtgørelserne nogen mening. Man skal have samme mulighed for beskyttelse, uanset om det er registrering i det ene eller det andet system”, fastslår Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter:

”Borgerforslaget understreger, at det er et væsentligt tema for offentligt ansatte. Dansk Sygeplejeråd bakker op om borgerforslaget, fordi man skal kunne føle sig sikker, når man går på arbejde og når man efterfølgende tager hjem til familien,’’ siger hun.

Borgerforslaget har i skrivende stund støtte fra 18.775 personer.

Læs borgerforslaget.