DSR: Sundhedsvæsenets udfordringer løses ikke med ny struktur

Dansk Sygeplejeråd mener ikke, at det giver mening, at nedlægge regionerne og dermed afskaffe det nære demokrati. I stedet bør regeringen fokusere på at investere i et sundhedsvæsen, der kan levere kvalitet til danskerne.

Oprettet: 08.08.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

”Jeg er enig i, at der er mange problemer i sundhedsvæsenet. Vi har udfordringer med sammenhængen mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, uensartet kvalitet på visse områder og et nært sundhedsvæsen, der ikke overalt er gearet godt nok til de mange patienter, der flytter ud. Men alt i alt har regionerne gjort det godt på de fleste områder – og jeg tror ikke, løsningen på sundhedsvæsenets problemer blot er at lukke regionerne”, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen og fortsætter:

Dansk Folkeparti har på sit sommergruppemøde genfremsat forslaget om at afskaffe regionerne til fordel for en statslig styring af sygehusene og flere sundhedsopgaver til kommunerne. Partiet lægger op til at gøre strukturspørgsmålet til en del af forhandlingerne om Regeringens bebudede sundhedsreform, der fremlægges i løbet af efteråret. Dansk Sygeplejeråd ser hellere, at en reform af sundhedsvæsenet fokuserer på, hvordan vi skaber kvalitet i sundhedsvæsenet.

”Sundhedsvæsenet er så vigtigt for danskerne, at vi bør beholde en demokratisk valgt ledelse – og ikke en statslig styrelse eller lignede. Men vi er i bund og grund ikke så optaget af strukturdebatten, og vi frygter, at de vigtige spørgsmål om eksempelvis alvorlig personalemangel, negative effekter af mange års økonomisk udsultning og manglende sammenhæng for patienterne nu drukner i en strukturdiskussion. Det vil være ødelæggende for sundhedsvæsenet”, siger Grete Christensen.