DSR til beskæftigelsesministeren: Sørg for de rette værnemidler til sygeplejersker

Covid19-smitten stiger i samfundet, og DSR har derfor sendt brev til beskæftigelsesministeren med opfordring til at sikre de rette værnemidler. ”Vi skal ikke risikere igen at skulle lempe 3-timers reglen for brugen af FFP-masker”, siger DSR´s næstformand Anni Pilgaard.

Oprettet: 01.12.2021
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, opfordrer beskæftigelsesministeren til rettidig omhu ifht at sikre værnemidler

Den stigende smitte har igen gjort covid19 til en samfundskritisk sygdom, og derfor har næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, sendt brev til beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye med opfordring til at sikre sygeplejerskers arbejdsmiljø. Det handler ikke mindst om covid-afdelinger, hvor sygeplejersker ofte anvender FFP2/3-masker for at opnå tilstrækkelig beskyttelse mod covid19-smitte.

”Vi skal ikke igen stå i en situation, hvor sygeplejerskers arbejdsmiljø tilsidesættes,” skriver Anni Pilgaard i brevet til arbejdsgiverne.

Helt uacceptabelt at lempe 3-timers regel for FFP

Fra januar til april 2021 blev 3-timers-reglen for, hvor længe man må arbejde med FFP-maske nemlig lempet. Dansk Sygeplejeråd appellerer til beskæftigelsesministeren om ikke igen at lempe 3-timersreglen.

”En sådan midlertidig lempelse blev tilladt i en periode, hvor hensynet til at sikre nok kvalificeret personale på covid-afdelingerne blev sat over hensynet til sygeplejerskernes helbred. Det var helt uacceptabelt og må ikke ske igen,” skriver Anni Pilgaard.

Gener af mundbind og FFP-masker

En rundspørge blandt Dansk Sygeplejeråds arbejdsmiljørepræsentanter i 2020 viste, at sygeplejersker ofte oplever gener ved brug af FFP-maskerne i form af hovedpine, hudgener, åndedrætsproblemer, svimmelhed og træthed.

Et alternativ til FFP-masker er turboenheder. I Arbejdstilsynets vejledning fremgår det, at hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse benyttes enten filtrerende ånde-drætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn.

En rundspørge i vinteren 2020 blandt tillidsrepræsentanter på intensivafdelinger oplyste 25 ud af 30 tillidsrepræsentanter, at der ikke blev benyttet turboenheder som værnemiddel for personalet.

Turboenheder er taget i brug flere steder i Region Hovedstaden. Det er National Forsyning af Værnemidler (NFOS), som har godkendt og indkøbt turboenheder. Det er muligt at kontakte NFOS for yderligere information om indkøb af turboenheder.

 

Læs mere om lempelse af 3-timers reglen for FFP-masker