DSR til Christiansborg: Tag ansvar for ligeløn! Kongresudtalelse

Dansk Sygeplejeråds kongres vedtog 18. maj 2022 enstemmigt en kongresudtalelse om ligeløn, som henvender sig til landets politikere på Christiansborg. Læs hele udtalelsen her.

Oprettet: 18.05.2022

DSR til Christiansborg: Tag ansvar for ligeløn!

Kongresudtalelse vedtaget enstemmigt 18. maj 2022 på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres:

Danmark har i 2022 stadig ikke lige løn for lige arbejde, og det er på høje tid med et opgør med uligeløn i kampen for et ligestillet samfund.

Sygeplejersker har en lavere løn end mandedominerede fag med samme uddannelsesniveau.  Som eksempel er sygeplejerskers månedsløn uden genetillæg i dag 5.000 kr. lavere end en folkeskolelærers.

Det betyder, at sygeplejersker i dag ikke får en løn, der svarer til deres uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Det gælder også sygeplejersker i ledende stillinger og sygeplejestuderende i studierelevante jobs.

Uligelønnen for sygeplejersker og andre kvindedominerede fag er politisk skabt og kræver en politisk løsning. 

Dansk Sygeplejeråds kongres forventer, at politikerne på Christiansborg tager ansvar for ligeløn. 

Det er afgørende, at Folketinget sikrer de økonomiske rammer for ligeløn på baggrund af Lønstrukturkomitéens arbejde.  

Vi vil ikke længere acceptere et samfund, hvor kvindedominerede fag lønnes lavere end mandedominerede fag.

Et ligestillet samfund betaler mænd og kvinder det samme for arbejde af samme værdi.

Se også