DSR: Vi siger klart nej

Regeringens forslag om at stryge store bededag som helligdag møder massiv modstand. Det er mangel på respekt for den danske model, siger DSR-formand Grete Christensen.

Oprettet: 13.01.2023
Af Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Claus Bech

Både indholdet og fremgangsmåden omkring regeringens lovforslag om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag møder massiv modstand blandt arbejdsmarkedets parter.

Forslaget lægger op til, at alle lønmodtagere kompenseres for at arbejde en dag mere med 0,45%. Samtidig sætter regeringen med forslaget en streg over alle de særlige regler, som arbejdsmarkedet parter har forhandlet i tidens løb i forhold til kompensation for at arbejde på en søgnehelligdag. Derudover skal finansieringen findes ved besparelser i den offentlige sektor.

”Det kan vi naturligvis ikke acceptere. Det er helt uhørt, at regeringen på denne måde helt ned i detaljen fratager os nogle af de forhandlede rettigheder”, slår DSR-formand Grete Christensen fast.

Hun peger på, at der gælder særlige forhold for sygeplejersker og andre faggrupper der arbejder alle årets 365 dage, som forslaget ikke tager hensyn til:

”Patienter og borgere skal jo ikke lades i stikken, og derfor har sygeplejersker altid været vant til at arbejde på store bededag. Men vi har igennem tiden forhandlet os til aftaler om kompensation gennem anden frihed og ekstra betaling for at være på arbejde, når andre holder fri. De aftaler vil regeringen nu stryge med et pennestrøg - uden dialog med lønmodtagerne. Jeg synes, det er udtryk for mangel på respekt for lønmodtagere, arbejdsgiverne – ja hele den danske model, og det er simpelt hen ikke i orden. Derfor siger vi klart fra overfor forslaget.”


Forslag sender helt forkert signal i forhold til manglen på sygeplejersker

Regeringsforslaget sender også et helt forkert signal i forhold til at fastholde og rekruttere sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen, pointerer Grete Christensen. Hun henviser til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet netop har fremlagt et eftersyn af sygehusvæsenet som viser, at netop manglen på sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen er en væsentlig årsag til udfordringerne.

”Vi kan jo se, at det daglige arbejdspres udfordrer vores medlemmer i forhold til at få sammenhæng i familie og arbejdsliv. Derfor betyder det meget for sygeplejerskerne, at vi har en aftale om kompensation gennem anden frihed for denne fridag. Og det stikker helt af, at pengene skal findes i den offentlige sektor, hvilket betyder, at der bliver færre til at varetage opgaverne. Det vil øge presset på sygeplejerskerne endnu mere, og det er helt skævt, siger Grete Christensen.

Lovforslaget om at sløjfe store bededag er regeringens første konkrete udspil. Med tanke på de forestående forhandlinger om akutpakke og bedre løn- og arbejdsvilkår for sygeplejersker er det efter DSR-formandens mening samlet set en rigtig skidt start for samarbejdet mellem fagbevægelsen og den nye regering.