DSR vinder sag om bod i Arbejdsretten

Arbejdsretten har i dag truffet afgørelse i sagen om yderligere skærpet bod for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. FH har vundet sagen for DSR, om at bibeholde boden på 86 kr. for hver påbegyndte time med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Oprettet: 14.12.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Anne G. Poulsen

Arbejdsretten har i dag afgjort sagen om yderligere skærpet bod for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser efter d. 7. oktober 2021. Danske Regioner ville have hævet boden til 152 kr. per påbegyndte time, men FH og DSR har i dag vundet sagen, om at bibeholde beløbet på den skærpet bod på 86 kr. for hver påbegyndte time med arbejdsnedlæggelser.

Arbejdsretten traf dermed endnu en gang afgørelse om bod til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd for at deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Boden forbliver dermed på 86 kr. for hver time medlemmer har deltaget i arbejdsnedlæggelser fra d. 8. oktober. Alle sygeplejersker, der har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, kan ligeledes trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk fra arbejdet.