Ekspertudvalg anbefaler klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Regeringens ekspertudvalg har offentliggjort 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø. En ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er en af de centrale anbefalinger.

Oprettet: 27.09.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
I dag kom ekspertudvalgets anbefalinger med bud på, hvad der skal til for at gentænke indsatsen og vende udviklingen.
Foto: Lena Rønsholdt

Torsdag den 27. september kom Regeringens ekspertudvalgs længe ventede anbefalinger med bud på, hvad der skal til for at gentænke indsatsen og vende udviklingen.

Dårligt arbejdsmiljø koster op mod 80 mia. kr. om året. Dertil kommer, at andelen af psykisk belastede danskere er i stigning - selvom politikerne i 2011 vedtog et mål om at nedbringe andelen med 20 procent.

Styrket indsats

Ekspertudvalgets anbefalinger for et bedre arbejdsmiljø peger samlet set i retning af en styrket indsats. Både i forhold til mere målrettet tilsyn, særlige indsatser rettet mod udsatte brancher, tydelige regler om psykisk arbejdsmiljø og fokus på bedre muligheder for uddannelse af ledere for at sikre en mere effektiv forebyggelse af psykisk nedslidning.

Formand for hovedorganisationen, FTF, Bente Sorgenfrey, har siddet med i ekspertudvalget, og hun glæder sig over, at det er lykkedes at få kravet om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø med som en central anbefaling.

”Klare regler med tydelige krav til forebyggelsesindsatsen er et helt afgørende redskab til at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø. Der skal bl.a. udvikles tydelige regler i forhold til forebyggelse og håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold. Alle sammen faktorer, FTF og NFA (Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø, red.) tidligere har påvist er kilder til stress og sygemeldinger”, siger Bente Sorgenfrey.

Uddannelse til ledere - anbefaling men ikke et krav

Dansk Sygeplejeråds næstformand Dorte Stenberg er enig, men finder det positivt, at der anbefales bedre muligheder for uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø. Men det ville være en styrkelse, hvis det var obligatorisk.

”Det er paradoksalt, at det kræver certifikat at føre en truck, men når det handler om at være personaleleder for andre, så er det nok, at man gør det så godt man kan. Vi havde gerne set, at ekspertudvalget var kommet med krav om uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, specielt taget i betragtning af de konsekvenser dårligt psykisk arbejdsmiljø har for medarbejderne, kvaliteten i ydelserne og for samfundsøkonomien,” siger Dorte Steenberg.

Arbejdstilsynet skal reagere på klager

En af anbefalingerne fra ekspertudvalget handler om, at Arbejdstilsynet skal arbejde mere målrettet med at udvælge arbejdspladser til tilsyn, hvor risikoen for arbejdsmiljøproblemer er størst. Det indebærer bl.a., at Arbejdstilsynet fremover skal reagere på alle relevante klager.

Desuden anbefaler udvalget, at Arbejdstilsynet sammen med blandt andre arbejdsmarkedets parter, gennemfører koordinerede indsatser rettet mod konkrete arbejdsmiljøproblemer i særligt udsatte brancher.

”Det er naturligvis afgørende, at der følger ressourcer med til at løse opgaverne, siger Dorte Steenberg.

LO, FTF og DA er enige om, at der er behov for at understøtte især mindre arbejdspladsers anvendelse af professionel arbejdsmiljørådgivning. Parterne anbefaler konkret, at politikerne etablerer en pulje på 100 mio. kr. årligt til refusion af udgifter til rådgivning, fx fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Ekspertudvalgets anbefalinger om arbejdsmiljø 

Læs flere nyheder om arbejdsmiljø